Home / Nieuws
 
Zoek.
12-03-2015 - Stichting Halt

Voetbalgeweld: 'Excuses aanbieden werkt beter dan werkstraf'

Geweld binnen het amateurvoetbal is nog steeds aan de orde van de dag. Jan van Erp van Halt: 'Emotie, moeheid en pijn zorgen ervoor dat de kans groter is dat een speler de grens over gaat.' In opdracht van de Rijksoverheid en NOC*NSF helpen de KNVB en Halt sportverenigingen bij het creëren van een sociaal en veilig(er) sportklimaat. Halt en de KNVB gebruiken hiervoor de veiligheidsanalyse en de training Sport en gedrag.

lees meer.
03-03-2015 - Veiligheidsmonitor.nl

Nederlanders ervaren minder criminaliteit, onveiligheid en overlast

In de afgelopen 10 jaar is het aantal Nederlanders dat naar eigen zeggen slachtoffer werd van veelvoorkomende criminaliteit zoals geweld, vermogensdelicten en vandalisme flink afgenomen. Ook voelen steeds minder inwoners zich onveilig. In het afgelopen jaar verminderde ook de ervaren overlast in de buurt. Dit blijkt uit de Veiligheidsmonitor 2014, een grootschalige bevolkingsenquête van CBS, Ministerie van Veiligheid en Justitie, Nationale Politie en gemeenten.

lees meer.
05-02-2015

Reactie Halt op WODC effectevaluatie Halt-straf Alcohol

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) heeft een effectevaluatie uitgevoerd naar de Halt-straf Alcohol. Hieruit blijkt dat de Halt-straf Alcohol geen positief effect heeft op alcoholkennis, attitude, drink- en delictgedrag van jongeren en de kennis en betrokkenheid van hun ouders. Volgens het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Trimbos Instituut, Verslavingspreventie Nederland en Halt is hiervoor een aantal verklaringen te geven.

lees meer.
21-01-2015 - KNVB

Update: Halt-traject voor voetballers

De KNVB en Halt zijn half oktober aan de slag gegaan met een pilot waarin amateurvoetballers in de districten Zuid I en West II de mogelijkheid hadden om via Halt een speciaal ontwikkelde training Sport en Gedrag te volgen. In dit traject is er gekeken naar de mogelijkheid om voetballers die door de tuchtcommissie een uitsluiting van minimaal zeven wedstrijden krijgen, een alternatieve straf aan te bieden.

lees meer.
19-12-2014 - Persbericht KNVB

Succesvolle veiligheidsanalyse bij SC Leovardia

SC Leovardia uit Leeuwarden voltooit als eerste voetbalclub uit het noorden van het land de veiligheidsanalyse sport. Tijdens de algemene ledenvergadering op 17 december zijn de resultaten van de samenwerking tussen KNVB, Halt en de club gepresenteerd. Uit de resultaten van de veiligheidsanalyse blijkt dat SC Leovardia al veel zaken goed heeft geregeld. De procesbegeleiders van Halt en KNVB doen in de eindrapportage een aantal aanbevelingen.

lees meer.
04-12-2014 - Stichting Halt

Halt-voorlichtingen overlast rond jaarwisseling in Jeugdjournaal

In december geven Halt-medewerkers op zo'n duizend scholen voorlichtingen om jongeren bewust te maken van hun gedrag tijdens de jaarwisseling. 'Wat zijn de regels?', 'Wat zijn de effecten van overlast?' en 'Hoe kun je veilig vuurwerk afsteken?' zijn onderwerpen die tijdens de voorlichtingen aan bod komen. Ook staan we stil bij groepsdruk en de verschillende rollen die je in een groep kunt hebben. Benieuwd hoe zo'n Halt-voorlichting eruit ziet? Bekijk dan het Jeugdjournaal van 3 december.

lees meer.
01-12-2014 - Stichting Halt

Vuurwerk 2014: voorkom overlast

De periode rond de jaarwisseling is leuk en gezellig. Maar soms hebben anderen last van het gedrag van jou en je vrienden of doen jullie iets wat strafbaar is. 
Hoe voorkom je overlast? Zorg dat je de regels kent en zeg 'nee' tegen je vrienden voordat het verkeerd gaat. Zo krijg jij geen Halt-straf en heeft iedereen een leuke jaarwisseling.

lees meer.
30-11-2014 - Persbericht Stichting Halt

Halt pakt op duizend scholen overlast rondom de jaarwisseling aan

In december start Halt met het geven van de voorlichting getiteld ‘Overlast rond de jaarwisseling’ op scholen. De komende tijd gaan medewerkers van Halt op zo’n duizend scholen het gesprek aan met jongeren over verschillende vormen van overlast die spelen rondom oud & nieuw en de gevolgen voor andere mensen. Denk daarbij aan vernielingen, brandstichting en baldadig gedrag met (illegaal) vuurwerk. Doel van de voorlichting is jongeren bewust te maken hoe ze overlast rondom de jaarwisseling kunnen voorkomen.

lees meer.
08-11-2014 - Persbericht Top Institute for Evidence Based Education Research (TIER)

Halt-straf: 33% kleinere kans op schooluitval 'lichte crimineel'

Een recent groot wetenschappelijk onderzoek onder 944 adolescente jongeren die een licht vergrijp pleegden, toont dat de Halt-straf de kans op voortijdig schooluitval verlaagt met 32,6%. Het Top Institute for Evidence Based Education Research (TIER) van de Universiteit Maastricht onderzocht het effect van Halt op de schoolcarrières van de bewuste 944 licht-criminele jongeren.

lees meer.
15-10-2014 - Persbericht KNVB

Halt-traject voor voetballers

De KNVB en Halt bieden vanaf aankomend weekeinde amateurvoetballers de mogelijkheid om via Halt het speciaal ontwikkelde programma ‘Sport en gedrag interventie’ te volgen. Dit traject is voor voetballers die door de tuchtcommissie een uitsluiting van minimaal zeven wedstrijden krijgen opgelegd. Als de voetballer het traject naar tevredenheid afrondt, dan worden tot maximaal drie wedstrijden uitsluiting omgezet in een voorwaardelijke straf.

lees meer.
12-10-2014 - Stichting Halt

Kosteloze voorlichtingslessen over Veilige Publieke Taak

Scholen kunnen dit najaar een kosteloze voorlichtingsles aanvragen bij Halt over de Veilige Publieke Taak. Doel is om jongeren meer te doen nadenken over (de gevolgen van) agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak en hun eigen handelen op dit gebied. Naast deze lessen voert Halt dit najaar ook 25 uitgebreidere schooltrajecten Veilige Publieke Taak uit.

lees meer.
10-10-2014 - Stichting Halt

Ministerie VWS bezoekt voetbalclub na veiligheidsanalyse

Een delegatie van het Ministerie van VWS heeft een werkbezoek afgelegd bij voetbalvereniging RWB in Waalwijk. Deze 700 leden tellende club was één van de pilotverenigingen waar in 2013 een veiligheidsanalyse sportveiligheid door Halt en de KNVB is uitgevoerd. Er vond o.a. een boeiende discussie plaats over de relatie tussen veiligheid en cultuur, de noodzakelijke bottom-up benadering om te komen tot waarden, normen en gedragsregels binnen de vereniging, de hierbij horende aanspreekcultuur en de belangrijke rol van ketenpartners.

lees meer.
11-09-2014 - Halt-team Limburg

Brom ff Normaal start ook in Limburg

In samenwerking met ROVL (provincie Limburg), politie en het OM start Halt in Limburg-Zuid voor zes maanden een pilot van dit project verkeersovertredingen. Net als in de GGA-regio's Noord-Brabant en Hart van Brabant kunnen jongeren die het verkeer hinderen of verkeersovertredingen plegen met snor- en bromfiets naar Halt worden verwezen.

lees meer.
08-09-2014 - nu.nl

Jonge pubers drinken fors minder alcohol

Het alcoholgebruik onder jongeren tussen de 11 en 16 jaar is de afgelopen jaren flink gedaald. Dat blijkt uit een studie van de Universiteit Utrecht, het Trimbos-instituut en het Sociaal en Cultureel Planbureau.

lees meer.
24-06-2014 - rijksoverheid.nl

Agressie en geweld tegen overheidsmedewerkers en politieke ambtsdragers afgenomen

Het aantal mensen werkzaam in het openbaar bestuur dat slachtoffer werd van agressie en geweld is de afgelopen twee jaar gedaald. Was in 2012 nog 40 procent van de overheidsmedewerkers slachtoffer, in 2014 is dat 25 procent. Het percentage politieke ambtsdragers dat werd geconfronteerd met agressie en geweld is in die periode gedaald van 38 naar 23 procent.

lees meer.
13-05-2014

CBS: Aantal jonge verdachten sterk gedaald

Het aantal jonge verdachten dat in 2012 is opgepakt door de politie is 30 procent lager dan in 2007. Vorig jaar werden 66.000 jongeren en jongvolwassenen van tussen de 12 en 25 jaar door de politie aangehouden. Het aantal opgepakte minderjarigen is met bijna de helft gedaald ten opzichte van 2007. Dit meldt het NRC naar aanleiding van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).

lees meer.
12-05-2014 - CCV

Etniciteit niet relevant voor aanpak jeugdcriminaliteit

Etniciteit speelt een veel kleinere rol dan wordt gedacht in de ontwikkeling richting criminaliteit. De vriendengroep en de buurt zijn veel belangrijker, zo blijkt uit onderzoek in opdracht van het Programma Politie & Wetenschap.

lees meer.
08-05-2014

Problematische jeugdgroepen in Nederland

Minister Opstelten van VenJ heeft afgelopen week cijfers bekend gemaakt waaruit blijkt dat het aantal problematische jeugdgroepen in Nederland blijft dalen. Uit de jaarlijkse rapportage 'Problematische jeugdgroepen in Nederland' van Bureau Beke blijkt dat het totaal aantal problematische jeugdgroepen sinds 2009 flink is gedaald. Van 1.760 tot 764 eind 2013, een afname van ruim 56%. 

lees meer.
16-04-2014 - Persbericht Stichting Halt

Bijna 17.000 jongeren in 2013 een passende Halt-straf

In 2013 zijn 16.820 jongeren naar Halt verwezen voor delicten als schoolverzuim, winkeldiefstal en vernieling. In de jaarcijfers, die Stichting Halt vandaag bekend maakt, is een duidelijke tendens te zien dat zwaardere zaken vaker bij Halt terechtkomen. Jongeren die voorheen een taakstraf van het Openbaar Ministerie kregen, krijgen zo de kans om hun strafbare gedrag recht te zetten met een Halt-straf.

lees meer.
15-04-2014 - Openbaar Ministerie

Week Veilige Publieke Taak: Geweld tegen hulpverleners ondermijnt gezag

logo Veilige Publieke TaakDe week van 14 t/m 18 april is landelijk aangewezen als de Week van de Veilige Publieke Taak. Aandacht voor dit onderwerp blijft geboden. Geweld tegen handhavers of hulpverleners ondermijnt het gezag en verdient een hogere straf.

lees meer.
03-04-2014 - Halt Zeeland West-Brabant

Bewustwordingstraining ‘Brom Effe Normaal’ breidt zich uit

Het OM, de politie, Halt en de veiligheidsregio’s Hart van Brabant, Breda en Westelijk Noord-Brabant gaan samen jonge bromfiets- en scooterrijders bewustmaken van hun gedrag in het verkeer. Met het project ‘Brom Effe Normaal’ (BEN) kunnen jongeren die één of meerdere strafbare verkeersovertredingen hebben begaan een leerstraf via Halt krijgen.

lees meer.
10-03-2014 - Halt

Ruim 1600 jongeren naar Halt voor vuurwerkdelict

De politie heeft rond de afgelopen jaarwisseling 1.644 jongeren vanwege een vuurwerkdelict naar Halt verwezen. Bij de vorige jaarwisseling waren dit er 1.693.

lees meer.
04-03-2014 - nu.nl

Aantal slachtoffers vandalisme licht gedaald

Het aantal Nederlanders dat slachtoffer wordt van vandalisme blijft afnemen. Vorig jaar ging het om één op de veertien inwoners (7 procent), een procent minder dan in 2012. Dat blijkt uit de jaarlijkse Veiligheidsmonitor van gemeenten, politie, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het ministerie van Veiligheid.

lees meer.
29-01-2014 - Persbericht Halt

Sportveiligheidsanalyse Halt nuttig instrument

Een veiligheidsanalyse is een nuttig instrument om samen met de vereniging de veiligheidssituatie in beeld te brengen en een advies op maat te kunnen geven, en om externe partners bij dit traject te betrekken.

lees meer.
20-01-2014 - Halt

Aanschrijfactie en huisbezoek bij aanpak overlastgevende jongeren

In een aantal gemeenten ontvangen ouders van jongeren die overlast veroorzaken van de burgemeester een brief, waarin melding wordt gemaakt van ervaren overlast door omwonenden en een huisbezoek door Halt wordt aangekondigd. In het huisbezoek wordt de overlast besproken en afspraken gemaakt om nieuwe problemen te voorkomen.

lees meer.
15-01-2014 - Noord-Hollands Dagblad

Naaktfoto’s tienermeisjes razendsnel verspreid

Politie en jeugdhulpverleners maken zich grote zorgen om ’sexting’ door jongeren, waarbij naaktfoto’s van tienermeisjes via chatapplicatie Whatsapp razendsnel verspreid worden onder grote groepen jongens.

lees meer.
13-01-2014 - Persbericht Halt

Halt en scholen lanceren traject tegen agressie in het onderwijs

logo Veilige Publieke TaakHalt en 75 scholen slaan de handen ineen om agressie tegen werknemers met een publieke taak te voorkomen en te werken aan een veiligere leeromgeving voor leerlingen en schoolpersoneel. 
Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) trapt dit project af op 13 januari met het bijwonen van een les aan het Haarlem College.

lees meer.
30-12-2013 - nu.nl

Meeste Halt-straffen vuurwerkoverlast in grote gemeenten

vuurwerk in handIn gemeenten met meer dan 50.000 inwoners worden meer jongeren na vuurwerkoverlast naar Halt gestuurd dan in de kleinere gemeenten. In die grote gemeenten krijgen 3,3 personen per duizend jongeren tussen de twaalf en achttien jaar een alternatieve straf bij Halt. In kleinere gemeenten zijn dat er 2,0. Dat blijkt uit cijfers die nu.nl opvroeg bij Halt vanaf de jaarwisseling 2004-2005.

lees meer.
02-12-2013 - Persbericht Halt

Start vuurwerkcampagne Halt, nadenken over de gevolgen van je gedrag

Vandaag start de nieuwe landelijke vuurwerkcampagne van Halt. 
Met de vraag “Hoe zou jij reageren?” worden jongeren aangespoord na te denken over de gevolgen van onverantwoord gedrag door ze in de huid te laten kruipen van het (potentiële) slachtoffer. De rollen van slachtoffer en daders zijn in het campagnebeeld – met een knipoog – omgedraaid.

lees meer.
18-11-2013 - Mulier Instituut

Actieplan 'Naar een veiliger sportklimaat' goed in steigers

In de ‘VSK monitor 2013’ schetst het Mulier Instituut de voortgang van het programma. De organisatie staat, er is draagvlak gecreërd en er zijn producten ontwikkeld waarop kan worden voortgebouwd. De maatregelen die zijn genomen worden omarmd en geïmplementeerd. Er is een groeiend besef dat sociale veiligheid op en om velden aandacht verdient.

lees meer.
01-11-2013 - Gemeente Spijkernisse

Herstelbemiddeling brengt slachtoffer en dader samen

Spijkenisse start 1 november 2013 met een pilot herstelbemiddeling. Bij herstelbemiddeling worden het slachtoffer en de dader betrokken bij het conflict. Een deskundig bemiddelaar van Halt, leerplicht en/of opbouwwwerk helpt hen het conflict samen op te lossen.

lees meer.
05-09-2013 - Persbericht Halt

Halt maakt veiligheidsanalyse op en met voetbalverenigingen

In het kader van het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’ start Halt i.s.m. de KNVB een pilot, waarbij Halt op en met drie voetbalverenigingen een veiligheidsanalyse maakt. De pilot vindt plaats in september en oktober bij ESA in Arnhem, SDZ in Amsterdam en RWB in Waalwijk.
lees meer.
23-08-2013 - Ministerie van Justitie en Veiligheid

Jongeren hebben baat bij ART

Jongeren die moeite hebben hun boosheid onder controle te houden, hebben baat bij de Agressie Regulatie Training (ART). ART wordt sinds 2009 als pilot uitgevoerd op scholen in heel Nederland door Halt in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De afgeronde eindevaluatie geeft een positief beeld van de training.

lees meer.
16-07-2013 - Twente Courant Tubantia

Minister prijst Twenterandse aanpak probleemjongeren

De aanpak van overlastgevende jongeren in Twenterand verdient navolging. Twenterand kan de gebruikte methode Flashback gaan uitventen, omdat er resultaten mee worden behaald. Dat zei minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie dinsdagmiddag tijdens een werkbezoek.

lees meer.
01-07-2013 - Ministerie VWS

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld wettelijk verplicht

Professionals in de gezondheidszorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning, onderwijs, kinderopvang, asielzoekercentra en justitie zijn per 1 juli 2013 wettelijk verplicht om te beschikken over een meldcode waarmee zij in actie kunnen komen tegen huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook Halt maakt hiervan deel uit.

lees meer.
21-06-2013 - NTR

Alcoholgebruik in 'Wat zou jij doen?'

'Niet te veel drinken, hè', roepen ouders vaak bij een feestje of als je uitgaat. Maar wat is precies je grens? Jongeren van 12 en 16 jaar geven hun mening en bespreken hun ervaringen met alcohol in 'Wat zou jij doen?'. Bekijk de video.

lees meer.
23-05-2013 - Halt

Procesevaluatie vernieuwde Halt-straf

De vernieuwde Halt-straf wordt dusdanig uitgevoerd dat een positief effect van de interventie kan worden verwacht. Dat blijkt uit een procesevaluatie door de DSP-groep. 

lees meer.
09-05-2013 - Halt

Marleen Schlüter in 'De kunst van het opvoeden'

Halt-teammanager en pedagoog Marleen Schlüter was te zien in De kunst van het opvoeden. Thema van deze aflevering: 'Wat zou beter zijn, een vrije of een strenge opvoeding?'. Ook hoogleraar opvoedkunde Jo Hermanns gaf zijn visie.

lees meer.
25-04-2013 - Halt

Halt in Kamer-brief 'Naar een Veiliger Sportklimaat'

De minister van VWS heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met maatregelen om te komen tot een veiliger sportklimaat. Halt wordt genoemd als één van de maatregelen.

lees meer.
17-04-2013

Halt is volop in het nieuws

Het jaarbericht 2012 is verschenen en Halt is volop in het nieuws. Diverse media besteden deze week aandacht aan de jaarcijfers van Halt.

lees meer.
16-04-2013 - Ministerie van Veiligheid en Justitie

Aantal problematische jeugdgroepen bijna gehalveerd

Het aantal problematische jeugdgroepen in Nederland is significant afgenomen van 1.760 in 2009 naar 976 in 2012, een daling van 46 procent. Dat maakte minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie op 15 april bekend.

lees meer.
25-02-2013 - Expertgroep Digikids

Online game toont risico's social media vriendschappen

Vrienden is een game voor jongeren van 12 tot 16 jaar op www.kenjevrienden.nu. Met deze game wil de politie jongeren stil laten staan bij het feit dat mensen zich online anders voor kunnen doen dan zij in werkelijkheid zijn en je daardoor in een vervelende situatie terecht kan komen. 

lees meer.
17-01-2013 - Ministerie van OCW

Ouders willen strenge school

Ouders verwachten dat de school van hun kind stevige regels stelt. Als hun eigen kind straf krijgt, is hun steun minder uitgesproken, blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) naar ouderbetrokkenheid.

lees meer.
03-01-2013 - Halt

Vuurwerkverwijzingen Halt stabiel, ruim 3.000 vuurwerkvoorlichtingen

Ook dit keer leverde de vuurwerkperiode weer verwijzingen naar Halt op, in totaal 1.422. Jongeren die illegaal en buiten de toegestane tijd vuurwerk hebben afgestoken, werden doorverwezen naar Halt voor een passende straf.

lees meer.
10-12-2012 - Halt

Halt stelt grenzen aan vuurwerkgebruik

Het einde van het jaar is in zicht. Voor jongeren een goede reden om illegaal vuurwerk af te steken en rotzooi te trappen. Dit zorgt voor overlast en ongelukken. Halt houdt zich bezig met het voorkomen van deze overlast en jeugdcriminaliteit, ook tijdens de jaarwisseling. Door vooraf in gesprek te gaan met jongeren. En door grensoverschrijdend gedrag direct aan te pakken.

lees meer.
03-12-2012 - ECPAT/DCI

Veroordeelde minderjarigen na twee jaar VOG

Jongeren die de leeftijd van 23 nog niet hebben bereikt en als minderjarige veroordeeld zijn voor een strafbaar feit krijgen voortaan na twee jaar in plaats van vier jaar een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG). Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Teeven heeft dit op 29 november bekend gemaakt tijdens een bespreking in de Tweede Kamer.

lees meer.
06-11-2012 - Forum Veilige School

VPT-bijeenkomsten Halt succesvol

Het Kellebeek College deed vorig schooljaar mee aan het Halt-project Veilige Publieke Taak. Halt kwam met de docententeams praten – en vooral veel vragen stellen: ‘Waarom doen jullie dat eigenlijk zo? Wil je binnen school meer of juist minder procedures rondom veiligheid? Wat zijn de dingen die je echt niet tolereert?’. Daarna zijn in 5 klassen Halt-lessen gegeven.

lees meer.
05-11-2012 - nos.nl

Zwaar vuurwerk populair online

Zwaar knalvuurwerk wordt steeds vaker online verkocht, vooral via sociale media. Dat signaleert de Task Force Opsporing Vuurwerk Bommenmakers, die ouders oproept alert te zijn op de aankopen van hun kinderen.

lees meer.
22-10-2012 - CBS

Aantal minderjarige verdachten van misdrijven afgenomen

In 2011 registreerde de politie 372 duizend verdachten van misdrijven, bijna 3 procent minder dan een jaar eerder. Ten opzichte van 2008 was de afname zelfs 19 procent. In dezelfde periode nam het aantal geregistreerde misdrijven met 6 procent af.

lees meer.
18-10-2012 - Openbaar Ministerie

OM Overvalcampagne: 'Overvallers worden keihard bestraft'

Als de dagen korter worden, zetten OM en Politie extra in op het tegengaan van overvallen: het “donkere dagen offensief”. Als de dagen korter worden stijgt namelijk het aantal overvallen. Dit jaar vraagt het OM via een postercampagne tevens aandacht voor de flinke straffen die voor overvallen geëist én opgelegd worden.

lees meer.
17-10-2012 - DSP-groep

School2Care winnaar Jeugdzorg vakprijs

School2Care is winnaar geworden van de Nationale Jeugdzorg vakprijs 2012. DSP-groep evalueerde School2Care de afgelopen twee jaar en maakte het kleurrijke boekje 'Hard op het gedrag, zacht op de persoon' over de toegepaste werkwijze – een combinatie van beschrijving, beschouwing en interviewmateriaal.

lees meer.
28-09-2012 - VeiligheidNL

Task Force roept hulp Nederland in bij opsporing vuurwerkbommenmakers

Vandaag lanceert de Task Force Opsporing Vuurwerk Bommenmakers een waarschuwingskaart. Op deze kaart worden bommenmakers en hun locatie zichtbaar gemaakt. Nederlanders worden opgeroepen te helpen bij de opsporing.

lees meer.
26-09-2012 - rijksoverheid.nl

Proef Veilige Publieke Taak op school succes

Ruim 100 op maat gemaakte Halt-straffen voor jongeren die agressie pleegden tegen werknemers met een publieke taak. Dat is een van de resultaten van de proef die Halt gedurende 9 maanden heeft gehouden in Kennemerland en Zuidwest Nederland.

lees meer.
17-09-2012 - Vraaghetdepolitie.nl

Campagne Safe@School van start

Nu het nieuwe schooljaar weer is begonnen, start ook de campagne Safe@School. Met deze campagne wil de politie scholieren meer advies geven over veiligheid in en rondom school.

lees meer.
07-09-2012 - Ministerie van Veiligheid en Justitie

Eén landelijke Halt-organisatie

Per 1 januari 2013 vindt er een herstructurering plaats van de Halt-organisaties. Het aantal Halt-organisaties gaat dan terug van 17 naar 1. Deze schaalvergroting moet leiden tot kostenreductie, het neerzetten van een slagvaardige sector en meer eenheid en uniformiteit in wijze waarop de Halt-afdoening wordt uitgevoerd. Dat schrijft staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

lees meer.
03-09-2012 - Halt Nederland

Halt-voorlichting digipesten in Duitse media

Ook in de Duitse media krijgt de veroordeling van de dader van de moord op het meisje uit Arnhem (de zgn. 'Facebook-moord') veel aandacht. De ZDF liet in verschillende items zien hoe Halt in voorlichtingen stevig aandacht geeft aan het voorkomen van digipesten.

lees meer.
26-07-2012 - Halt Nederland

Halt in september van start met vernieuwde voorlichtingsmethodiek: 'Je hebt een keuze'

Een grondige update van de Halt-methodiek 'Je kan het zelf bedenken’ heeft geresulteerd in de nieuwe Halt-methodiek 'Je hebt een keuze', waarmee Halt in het schooljaar 2012-2013 van start gaat in het regulier onderwijs. 

lees meer.
20-07-2012 - Trouw

Meer spijbelaars naar Bureau Halt

Jongeren krijgen steeds vaker een Halt-afdoening voor overtredingen, maar tegelijk een stuk minder voor misdrijven. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

lees meer.
04-07-2012 - Halt Nederland

Lichte jeugdzaken Openbaar Ministerie: Halt-plus

In de jeugdstrafrechtketen wordt gewerkt aan een effectiever beleid bij lichte delicten die door minderjarigen worden gepleegd. Effectiever wil zeggen: met minder administratieve lasten, lik-op-stuk en passend bij het strafbare feit en de jonge verdachte. De Richtlijn voor Strafvordering Jeugd maakt het inmiddels mogelijk om een groep jongeren, die voorheen een taakstraf van het Openbaar Ministerie kregen, naar Halt te sturen.

lees meer.
04-07-2012 - metronieuws.nl

Rotterdam pakt top 100 jeugdcriminelen aan

Eén op de twintig Rotterdamse jongeren is verdachte geweest van een strafbaar feit en dat is twee keer zoveel dan het landelijk gemiddelde. Daarnaast blijkt dat de meeste overvallers onder de 24 zijn. Reden genoeg dus voor burgemeester Ahmed Aboutaleb en Jeugdwethouder Hugo de Jonge om vandaag met een programma te komen dat zich speciaal richt op jongeren die de fout in gaan. Het aanpakken van honderd zogenoemde 'kopstukken' per jaar én hun broertjes of zussen vormt daarvan de kern.

lees meer.
02-07-2012 - alkmaar.nl

Ouders de klos als kind zich misdraagt

Politie in Alkmaar spreekt van een geslaagde actie ‘Wakkere Ouders’. De avond begon zaterdag ogenschijnlijk rustig, vermoedelijk door de proefwerkweek en eindexamenfeestjes. Toch zijn er 's nachts acht zeer dronken en nauwelijks aanspreekbare jongeren aangetroffen. Twee van hen gaan, samen met hun ouders, een hulpverleningsprogramma volgen via Bureau Halt. De overige jongeren waren al in het ziekenhuis. Enkelen hebben een boete gekregen.

lees meer.
31-05-2012 - Halt Nederland

Halt in 'Dit is de Dag'

Halt was vandaag te gast bij EO's Dit is de dag. Ineke Sleutjes presenteerde de jaarcijfers van 2011 en de nieuwste ontwikkelingen binnen Halt: 'De focus ligt op gedragsverandering. Zo laten we jongeren hun excuses aanbieden aan het slachtoffer, begeleiden we hen bij het vergoeden van gemaakte schade en betrekken we de ouders ...

lees meer.
24-04-2012 - Halt Nederland

‘Handen af van onze hulpverleners meest impactvolle SIRE-campagne’

Negen van de tien Nederlanders heeft de campagne ‘Handen af van onze hulpverleners’ gezien of gehoord. Naar aanleiding van de campagne heeft Nederland massaal haar stem laten horen tegen geweld tegen hulpverleners. Via handenaf.nl ondertekenden ruim 93.000 mensen de petitie en zijn ruim 8000 reacties en aanbevelingen ontvangen.

lees meer.
23-04-2012 - overheid.nl

Minister Spies op Nationaal Jeugddebat over agressie tegen werknemers publieke taak

Tijdens het vandaag gehouden Nationaal Jeugddebat kregen jongeren de kans om over actuele thema's in debat te gaan met echte ministers. Minister Spies ging met jongeren tussen 12 en 18 jaar de discussie aan over agressie tegen werknemers met een publieke taak.

lees meer.
19-04-2012

Halt in Linda magazine

In het mei-nummer van magazine Linda staat een uitgebreide reportage over Halt-jongeren: 'Dom geweest'. 

Vijf van hen doen hierin hun verhaal over hun ervaringen bij Halt.

lees meer.
30-03-2012 - Open Universiteit

'Jonge dader moet schade kunnen herstellen'

Jonge daders moeten de kans krijgen van hun fouten te leren en schade en relaties te herstellen. Dat stelt Annemieke Wolthuis in haar proefschrift, dat zij 23 maart verdedigde aan de Open Universiteit. Wolthuis pleit voor het invoeren van een zgn. herstelrecht ...

lees meer.
29-03-2012 - rijksoverheid.nl

Afname recidive houdt aan

De strafrechtelijke recidive in Nederland is voor het derde achtereenvolgende jaar over een breed front licht gedaald. Zowel bij volwassenen als bij de minderjarigen is het percentage daders dat binnen twee jaar opnieuw met justitie in aanraking kwam, bij de nieuwste metingen wederom licht afgenomen.

lees meer.
26-03-2012 - Halt Nederland

Halt-afdoening alcohol op Radio 1

Dinsdag 27 maart  is er in het radioprogramma Goedemorgen Nederland om 10.10u aandacht voor alcoholmisbruik. Te horen zijn o.a. de ervaringen van jongeren en ouders die een bijeenkomst volgden via Halt Zuid-West Nederland.

lees meer.
21-03-2012 - rijksoverheid.nl

Pilot voor veilig onderwijs in Kennemerland en Zuid-West Nederland

Het kabinet streeft naar een veilige uitvoering van de publieke taak, waaronder ook onderwijzers vallen. In dat kader is samen met Halt Nederland op 10 scholen, in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs, een pilot gestart. Doel is het creëren van bewustwording bij leerlingen, ouders en onderwijzers voor een veiliger onderwijs.

lees meer.
20-03-2012 - Halt Nederland

Prijswinnaars vuurwerksites bekend

poster basisonderwijsIn de afgelopen vuurwerkperiode waren maar liefst twee Halt-vuurwerksites actief. 
Op vuurpeil.nl konden jongeren een quiz maken en hun mening geven over afsteektijden, leeftijdsgrenzen en veiligheid. 
Op vuurwerktribunaal.nl werd jongeren gevraagd straffen te geven aan leeftijdsgenoten die in de fout waren gegaan met vuurwerk.

lees meer.
07-03-2012 - Halt Nederland

Jeugdrechtbanken in EenVandaag

Vanavond wordt er in de uitzending van EenVandaag aandacht besteed aan de mogelijke introductie van jeugdrechtbanken in Nederland. De jeugdrechtbanken zouden ingezet kunnen worden voor de berechting van jongeren die relatief eenvoudige delicten hebben gepleegd. Vier jongeren die hebben deelgenomen aan het onderzoek spelen als jeugdrechter een zaak na in de rechtbank van Arnhem. 

lees meer.
02-03-2012

Parket Amsterdam start Taakstrafloket Jeugd

Het parket Amsterdam werkt sinds 1 maart met het Taakstrafloket Jeugd. Minderjarigen die door de rechter tot een taakstraf zijn veroordeeld, kunnen hier meteen na de zitting een afspraak maken met de Raad voor de Kinderbescherming, die over het uitvoeren van de straf gaat.

lees meer.
21-02-2012 - Halt Nederland

Carnaval is mooi, maar voorzichtig met drank

Op omroep Brabant vertelt Marieke Wijnen, Halt-medewerker, over de risico's die alcohol heeft voor jongeren juist tijdens de Carnaval. De leeftijdcontroles worden deze dagen wat minder serieus genomen, dus jongeren komen makkelijker aan drank, ook aan teveel drank!

lees meer.
08-02-2012 - Digibewust

Meldpunt incidenten op internet gelanceerd

Meldknop.nlKinderen en jongeren die iets vervelends meemaken op internet kunnen dat voortaan melden op de website Meldknop.nl. Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie lanceerde de website op 7 februari op de Safer Internet Day.

lees meer.
20-01-2012 - Consument & Veiligheid

Opnieuw daling vuurwerkslachtoffers

Rond de jaarwisseling zijn 670 vuurwerkslachtoffers behandeld op de Spoedeisende Hulpafdeling van een ziekenhuis. Dat is 5% minder dan vorig jaar. Bovendien zijn deze jaarwisseling geen doden te betreuren en zijn minder slachtoffers met ernstig letsel in een ziekenhuis opgenomen. In 4 jaar tijd is het aantal in ziekenhuizen behandelde vuurwerkslachtoffers gedaald met 40%.

lees meer.
03-01-2012 - Halt Nederland

Vuurwerkverwijzingen Halt opnieuw gedaald

vuurwerk in handEen eerste inventarisatie laat zien dat de politie in de afgelopen vuurwerkperiode – 1 december 2011 tot en met 2 januari 2012 -  landelijk 1.436 jongeren heeft doorverwezen naar Halt. Vorig jaar waren dat er in dezelfde periode 1.766; het jaar daarvoor 2.299.

lees meer.