Home / Nieuws

Halt in 'Dit is de Dag'

31-05-2012 - Halt Nederland

Halt was vandaag te gast bij EO's Dit is de dag. Ineke Sleutjes presenteerde de jaarcijfers van 2011 en de nieuwste ontwikkelingen binnen Halt: 'De focus ligt op gedragsverandering. Zo laten we jongeren hun excuses aanbieden aan het slachtoffer, begeleiden we hen bij het vergoeden van gemaakte schade en betrekken we de ouders ...

nu meer bij het proces dan voorheen. (...). De kracht van Halt is dat we crimineel gedrag meteen in de kiem smoren, want een crimineel begint altijd klein'.fragment uitzending Radio 1