Home / De straffen

Halt-straffen vuurwerk

Als je je niet houdt aan de vuurwerkregels dan kan de politie je doorsturen naar Halt.

Voor de volgende vuurwerkovertredingen kun je een Halt-straf krijgen:

  • het afsteken van vuurwerk buiten de toegestane tijd;
  • het bezit van consumentenvuurwerk tot 50 kilo buiten de periode dat je vuurwerk mag kopen of afsteken;
  • het bezit van o.a. lichter professioneel vuurwerk tot 25 kg;
  • strafbaar baldadig gedrag met vuurwerk.

> memo vuurwerkperiode 2012-2013 Openbaar Ministerie 
   [versie 2013-2014 nog niet beschikbaar] 
> meer informatie over de regelgeving rond Halt

Halt-straffen vuurwerk
De straffen bij Halt voor vuurwerkdelicten varieren van 2 uur tot 16 uur. Hoe hoog je straf precies wordt,  hangt af van wat je hebt gedaan, hoe oud je bent en of je al eerder bij Halt bent geweest.

Bij Halt krijg je een leer- en/of werkstraf, moet je de schade vergoeden en je excuus aanbieden. Als je je goed aan de afspraken met Halt hebt gehouden, krijg je geen aantekening in de justitiële documentatie (vroeger heette dat een 'strafblad').

Voorbeeld 1
: Marco, 14 jaar steekt één dag voor Oud & Nieuw legaal vuurwerk af. Hij is nooit eerder bij Halt geweest. Hij krijgt een Halt-straf van 4 uur. Deze straf is als volgt opgebouwd: 2 uur voor overtreding van artikel 2.3.6 Vuurwerkbesluit en 2 uur omdat hij 14 jaar is en nog nooit bij Halt is geweest. 

Voorbeeld 2: David, 17 jaar steekt illegaal vuurwerk af. Hij is vorig jaar ook al een keer bij Halt geweest voor een vuurwerkovertreding. David zijn Halt-straf bedraagt 12 uur: 4 uur omdat hij 17 jaar is, 4 uur omdat het illegaal vuurwerk betreft en 4 uur omdat hij vorig jaar ook al bij Halt is geweest voor het afsteken van vuurwerk.