Lichte jeugdzaken Openbaar Ministerie: Halt-plus

04-07-2012 - Halt Nederland

In de jeugdstrafrechtketen wordt gewerkt aan een effectiever beleid bij lichte delicten die door minderjarigen worden gepleegd. Effectiever wil zeggen: met minder administratieve lasten, lik-op-stuk en passend bij het strafbare feit en de jonge verdachte. De Richtlijn voor Strafvordering Jeugd maakt het inmiddels mogelijk om een groep jongeren, die voorheen een taakstraf van het Openbaar Ministerie kregen, naar Halt te sturen.

Bij Halt-plus zaken maakt de officier gebruik van diens zgn. 'discretionaire bevoegdheid'. Doel is snelle genoegdoening voor slachtoffer en samenleving, minder administratieve belasting voor politie en OM, en het opleggen van een betekenisvolle interventie.

Het gaat om zaken van jongeren van 12 tot 18 jaar, die voor de beleidswijziging maximaal 40 taakstraf uur opgelegd kregen door het OM maar die zich, eventueel met extra herstelrechtelijke elementen, goed lenen voor een Halt-straf. 
De OM-strafmaat, de omstandigheden van de jongere en het delict en de gevolgen daarvan (bijv. aangebrachte schade) bepalen of een Halt-plus verwijzing geschikt is.  
Door het uitvoeren van een Halt-straf voorkomen jongeren justitiële documentatie.