Actueel

De verbintenis tussen straf en zorg

25-4-2018

Wanneer jongeren voor de eerste keer in aanraking komen met politie, is het heel belangrijk om na te gaan waarom een jongere de fout in is gegaan en of er een achterliggende hulpvraag is.

De breed inzetbare professional

17-4-2018

Begin april is Halt gestart met het project De breed inzetbare professional (BIP). Bij BIP gaan bij medewerkers van Leerplicht, de Raad voor de Kinderbescherming en Halt elkaars werk overnemen met ...

Blog

30-1-2018

Halt-medewerkers hebben vaak de mooiste verhalen te vertellen. Lees hier de blog van Esmeralda Troost: Niet zomaar een taakstrafje.

Halt en politie werken beter samen

14-12-2017

De samenwerking tussen Halt-medewerkers en de politie is verbeterd en van voldoende kwaliteit. Dat blijkt uit een vervolgonderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheid...

Pilot Ouders aan zet

13-11-2017

Ouders weten niet altijd dat hun kind overlast veroorzaakt of crimineel gedrag vertoont. In samenwerking met de Gemeente Rotterdam is de Pilot Ouders aan zet gestart, ouders krijgen de regie over d...