De breed inzetbare professional

17-4-2018

Begin april is Halt gestart met het project De breed inzetbare professional (BIP). Bij BIP gaan bij medewerkers van Leerplicht, de Raad voor de Kinderbescherming en Halt elkaars werk overnemen met als doel: meer uitwisseling van kennis in de keten.

Zij werken met elkaar samen in een organisatie-overstijgend Expertiseteam Schoolverzuim. Op die manier kan drukte kan worden opgevangen en hoeft er minder overdracht plaats te vinden. Maar nog belangrijker: de jongere heeft maar met één professional te maken en hoeft niet iedere keer opnieuw zijn verhaal te vertellen en kan beter en sneller worden geholpen

Het project vindt plaats in de schoolverzuimketen in Haarlem. Je hebt daar op bepaalde momenten in het jaar extra drukte en daarmee loopt ook de wachttijd op. Door de inzet van breed inzetbare professionals kan de werkdruk tijdens deze piekmomenten worden verlicht. Straks moeten twee tot drie medewerkers van elke organisatie, zeven in totaal, ervoor zorgen dat een schoolverzuimend kind binnen drie maanden passende zorg of onderwijs krijgt.

Het komende half jaar worden de medewerkers van de drie organisaties eerst opgeleid in elkaars werk. Dit vindt momenteel plaats. De verwachting is dat ze vanaf het nieuwe schooljaar met de schoolverzuimzaken aan de slag gaan.

Evaluatie

Natuurlijk wordt er in de gaten gehouden of het experiment de gewenste resultaten oplevert. Naast evaluatie van de harde cijfers is de Hogeschool Utrecht gevraagd onderzoek te doen naar de effecten bij jongeren en medewerkers. De tevredenheid van beide groepen wordt vergeleken met de resultaten van controlegroepen die niet aan het experiment meedoen. Aan het einde van het traject (begin 2019) zal er een uitgebreide aanbeveling komen.


Innovatieteam
Het idee voor de BIP is ontstaan na kennismaking van Fatima Yazami (RvdK) en Miranda Hoogenhout (Halt), die aan elkaar gekoppeld werden nadat ze beiden een idee bij over samenwerking en uitwisseling tussen organisaties hadden ingediend bij het Innovatieteam van het Ministerie van Justitie & Veiligheid. Het project BIP wordt ondersteund door het Innovatieteam, omdat het een vernieuwende manier van samenwerking is die over organisatie- en functiegrenzen heengaat, in het belang van de verzuimende leerling.

Lees hier meer over het onderzoek op de website van de HU. Voor meer informatie over BIP kun je ook het interview met Fatima Yazami lezen, raadsonderzoeker en initiatiefnemer van BIP.  

 

Bron: Halt