Terug naar overzicht
16 maart 2020 Coronavirus

Gevolgen Coronavirus

Zolang de sluiting van scholen van kracht is, vervallen alle voorlichtingen, schoolspreekuren en ouderavonden die Halt verzorgt. Gesprekken met jongeren vanuit de Halt-straf blijven zoveel mogelijk doorgang vinden.

Om het besmettingsgevaar voor iedereen te beperken, zullen de gesprekken waar mogelijk via beeldcommunicatie (Facetime, video-oproep via Whatsapp, Skype) of telefonisch worden gevoerd. De Halt-medewerker laat de jongere en ouders weten op welke manier het gesprek zal plaatsvinden. Het maken van opnames van de (video) gesprekken en/of misbruik van dat materiaal zal leiden tot het negatief afronden van de Halt-straf.

De werkstraffen die soms een onderdeel van de Halt-straf kunnen zijn, worden niet uitgevoerd, omdat we onvoldoende zicht hebben op de locatie waar de jongere moet werken en de omstandigheden daar.

Onze kantoorruimtes zijn niet langer vijf dagen per week, acht uur per dag bezet. Indien u een afspraak heeft, neem dan van te voren contact op met degene met wie u heeft afgesproken om verder af te stemmen.

Bij vragen kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij Halt of bellen naar 088-115 35 00 of een mail sturen naar info@halt.nl.

Bron:
Halt
Delen via: