Terug naar overzicht
29 maart 2019 Training

Halt op Curaçao

In maart heeft Halt een werkbezoek gebracht aan Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao (AJJC).

Op verzoek van AJJC heeft Halt een training geboden aan alle medewerkers van AJJC, maar ook aan politie, afdeling leerplicht van Curaçao en twee medewerkers van voogdijraad Bonaire. Doel van deze training was deze partners te trainen in de aanpak van Halt, zodat zij een buitenstrafrechtelijke aanpak voor jongeren van 12 tot 18 jaar op Curaçao kunnen realiseren. Immers “we doen de jongere echt te kort doordat we hier nog geen Halt hebben”, aldus een van de AJJC medewerkers na de eerste dag.

AJJC

AJJC is opgericht in 2014 en bestaat uit drie pijlers; ambulante jeugdreclassering, veiligheidshuis (waar casusoverleg plaatsvindt met allerlei jeugdpartners) en aanpak risicojongeren/ Halt. AJJC heeft al lange tijd de ambitie om met Halt aan de slag te gaan, maar is nog in afwachting van definitieve wetgeving. Daarnaast heeft men de eerste jaren zich moeten richten op het bouwen van goedwerkende jeugdreclassering en veiligheidshuis.

Inhoud van de training

De training werd gegeven door R. van der Tol (Halt-medewerker), Claudia van Diessen (beleidsadviseur). Ook directeur- bestuurder Janet ten Hoope was hierbij aanwezig.

AJJC medewerkers, politie en leerplicht hebben veel achtergrond informatie gekregen over de aanpak en ook onderbouwing van Halt. Maar vooral zijn zij aan de slag gegaan met de werkzame elementen van de Halt-interventie, zoals signaleren, excuus/herstel en betrekken ouders, werken aan sociale vaardigheden. Zo hebben zij geoefend met de pictogramkaartjes- bedoeld voor de jongeren met een licht verstandelijke beperking- het Halt-signaleringsinstrument en de methodiek van Ouders aan Zet. Verder hebben we besproken hoe de schoolgerichte aanpak van Halt ook van meerwaarde kan zijn op Curaçao.

Dankzij de 40 bevlogen deelnemers van AJJC, leerplicht en ook afvaardiging van ministerie van Justitie en Onderwijs hebben we in een week tijd veel kunnen delen en bespreken met elkaar.

Parallel aan het programma voor uitvoerders heeft Janet ten Hoope op bestuurlijk niveau verschillende ketenpartners gesproken en advies gegeven over concrete vervolgstappen om te komen tot implementatie van Halt.

Hoe verder

Met de komst van Halt naar Curaçao, heeft niet alleen iedereen kennis en knowhow gekregen van de aanpak van Halt, maar is de urgentie om daadwerkelijk aan de slag te gaan door iedereen gevoeld. Vooruitlopend op de wetgeving start men dan ook met een pilot om jongeren een twee kans te geven buiten het strafrecht.

Aan het eind van de week hebben de directeur AJJC en Janet ten Hoope een samenwerkingsovereenkomst getekend waarin Halt en AJJC hebben toegezegd elkaar de komende jaren te blijven informeren over en helpen bij de verdere implementatie, ook van nieuwe ontwikkelingen.

Tenslotte is er een actieplan gepresenteerd aan de minister van Justitie en zal een interdisciplinaire werkgroep verder invulling geven aan dit plan en zorgdragen voor de implementatie van Halt op Curaçao.

We wensen onze collega’s van AJJC, maar ook politie en leerplicht heel veel succes met verdere implementatie van Halt op Curaçao. Want ook de jongeren op Curaçao hebben recht op een kans buiten het strafrecht, door te leren van hun fouten en deze recht te zetten en zo een kansrijke toekomst tegemoet te gaan.

Halt op Curaçao
Bron:
Halt
Delen via: