Terug naar overzicht
09 april 2021

Halt op weg naar de toekomst

Halt bestaat dit jaar 40 jaar. Een bijzonder jaar in alle opzichten. Een jaar waarin we niet alleen graag terugkijken, maar ook vooruit kijken naar de toekomst. We hebben een nieuw meerjarenplan opgesteld en met hulp van de Argumentenfabriek en meedenkkracht van een groot aantal samenwerkingspartners een doelenkaart gemaakt.

Nieuwe focus en inzichten

Als Halt gaan we ons (nog) sterker inzetten als pleitbehartiger van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) en de inzet van (buitenstrafrechtelijke) pedagogische begrenzing bij grensoverschrijdend gedrag van jongeren. Bijvoorbeeld de mogelijke inzet van Halt voor jongeren in de leeftijd van 18-23 door de inzet van licht curatieve interventies op scholen (zoals spreekuren en agressieregulatietrainingen). Tevens als het gaat om het recht van jongeren te participeren en gehoord te worden. De start van ons jongerenpanel is iets dat naar meer smaakt. We willen graag vaker en gerichter van jongeren zelf horen wat werkt en nodig is en dit terug laten komen in ons dagelijkse werk. De komende jaren gaan we ook verder met het in gang gezette traject om te werken met (bewezen) effectieve en onderbouwde interventies en methodieken. Waarbij het de kunst en de kracht is dat onze Halt-medewerkers (allen SKJ-geregistreerd) dit landelijk op uniforme wijze en met eenzelfde standaard doen, maar tegelijkertijd ook de ruimte hebben om in te spelen op lokale ontwikkelingen en individuele behoefte/achtergrondproblematiek van betrokken jongeren. Halt helpt samen met samenwerkingspartners in de wijk jongeren op weg naar een kansrijke toekomst. #onzekijkopkansrijk  

Kom Op Partnerlogo
Bron:
Halt
Delen via: