Halt pakt op duizend scholen overlast rondom de jaarwisseling aan

1-12-2014

In december start Halt met het geven van de voorlichting getiteld ‘Overlast rond de jaarwisseling’ op scholen. De komende tijd gaan medewerkers van Halt op zo’n duizend scholen het gesprek aan met jongeren over verschillende vormen van overlast die spelen rondom oud & nieuw en de gevolgen voor andere mensen. Denk daarbij aan vernielingen, brandstichting en baldadig gedrag met (illegaal) vuurwerk. Doel van de voorlichting is jongeren bewust te maken hoe ze overlast rondom de jaarwisseling kunnen voorkomen.

Durf nee te zeggen

De meeste jongeren zijn erg gevoelig voor wat hun leeftijdsgenootjes vinden en doen. Overlast wordt hoofdzakelijk in groepsverband veroorzaakt. Een jongere vernielt niet snel in zijn eentje een prullenbak. Daarom besteden we veel aandacht aan groepsdruk tijdens de voorlichting ‘Overlast rond de jaarwisseling’. De leerlingen zullen ervaren dat je verschillende rollen in een groep kunt hebben. Vervolgens bekijken we met de jongeren welke rol zij hebben en hoe je nee kunt zeggen als je vrienden iets willen doen waar jij je niet prettig bij voelt.

Denk aan de mensen om je heen

Ieder jaar vallen er weer veel gewonden door vuurwerk. Dertig procent van deze gewonden hebben zelf niets afgestoken, maar zijn gewond geraakt door het vuurwerk van anderen. Daarom besteden we in de voorlichting ook aandacht aan het veilig afsteken van vuurwerk. De belangrijkste tip die we daarbij geven is goed om je heen te kijken voordat je iets afsteekt. Mensen en dieren kunnen erg bang zijn voor vuurwerk, bijvoorbeeld door een vervelende ervaring. In de voorlichtingen laten we de jongeren de effecten van overlast rond de jaarwisseling zien. Zo leren zij meer over eigen verantwoordelijkheid en de gevolgen van grensoverschrijdend gedrag.

Strafbaar gedrag wordt bestraft

Gaat een jongere toch over de schreef? Dan volgt een passende straf. Tijdens de Halt-straf leert de jongere over zijn eigen verantwoordelijkheid en de gevolgen van zijn gedrag. De komende tijd verwacht Halt veel straffen uit te voeren voor het bezit van illegaal vuurwerk, het lastigvallen van politieagenten en het veroorzaken van vuurwerkoverlast.

Over Halt 

Halt voorkomt, bestrijdt en bestraft jeugdcriminaliteit door bewustwording en gedragsbeïnvloeding van jongeren en hun ouders. Als rechtspersoon met een wettelijke taak voert Halt jaarlijks 17.000 Halt-straffen uit. Ook levert Halt duizenden kortlopende interventies zoals voorlichtingen op scholen en veiligheidsanalyses op sportverenigingen. Doel is het terugdringen van jeugdcriminaliteit en zo een bijdrage leveren aan een veilige en leefbare samenleving.

Bron: Persbericht Stichting Halt