Jaarcijfers Halt 2016: meer jongeren verwezen

13-4-2017

In 2016 hebben meer justitieverwijzingen naar Halt plaatsgevonden dan in 2015: 17.030 tegenover 16.486. Dit toegenomen aantal verwijzingen is een teken van het vertrouwen dat politie, het Openbaar Ministerie en andere verwijzers hebben in het vermogen van Halt om effectief op te treden bij jeugdige wetsovertreders. Halt krijgt steeds complexere zaken. Ook in diverse gemeenten zien we dat de Halt-bijdrage zich ontwikkelt van de meer traditionele rol als voorlichter op scholen naar die van partner in de integrale aanpak van jeugdproblematiek.

Als jongeren van 12 tot 18 jaar grenzen overschrijden, biedt Halt een tweede kans. Dit doen wij door de jongeren te leren de gevolgen van het eigen gedrag in te zien, dit gedrag te herstellen en gedragsalternatieven aan te leren. Vanuit de overtuiging dat minderjarigen de kans moeten krijgen om buiten het strafrecht te blijven. Uit de cijfers van 2016 blijkt dat Halt voor 15.813 jongeren dit verschil heeft kunnen maken. 

Halt houdt zich bezig met beginnende jeugdcriminaliteit. Met jongeren die in de problemen komen, maar vaak ook al in problemen zijn. Een meisje dat wordt verdacht van verduistering én te maken heeft met een vechtscheiding van haar ouders. Een jongen die zich schuldig maakt aan sexting én al jarenlang zelf wordt gepest in zijn voetbalteam. De jongeren die bij Halt komen, krijgen een Halt-interventie met een focus op het pedagogisch effect: wat helpt de jongere om niet opnieuw de fout in te gaan? Een essentieel onderdeel van de aanpak is de verbinding met ouders en indien nodig met de bredere omgeving van de jongeren (school, sport, wijkteam) en genoegdoening aan slachtoffers en maatschappij. 

Meer jongeren naar Halt
In 2016 hebben meer justitieverwijzingen naar Halt plaatsgevonden dan in 2015: 17.030 tegenover 16.486. Dit toegenomen aantal verwijzingen is een teken van het vertrouwen dat politie, het Openbaar Ministerie en andere verwijzers hebben in het vermogen van Halt om effectief op te treden bij jeugdige wetsovertreders. Halt krijgt steeds complexere zaken. Ook in diverse gemeenten zien we dat de Halt-bijdrage zich ontwikkelt van de meer traditionele rol als voorlichter op scholen naar die van partner in de integrale aanpak van jeugdproblematiek. Tegelijkertijd is in 2016 zichtbaar geworden dat het tijd en moeite kost om goede contextinformatie over jongeren te verkrijgen en ze door te verwijzen naar de juiste netwerkpartners, zodat de jongere en zijn ouders de juiste hulp krijgen. Dat maakt de Halt-interventie meer arbeidsintensief, waardoor de productie in 2016 lager was dan in 2015. 

Halt-straf en recidive
De Halt-straf is effectief in het voorkomen van recidive, zo blijkt uit een onderzoek van het CBS in 2016 en in 2017. In driekwart van de gevallen is de interventie van Halt succesvol in die zin dat de jongere niet nog een keer met het jeugdstrafrecht in aanraking komt. 

Enkele voorbeelden van inzet Halt in 2017:

  • Halt heeft ruim 11.500 voorlichtingen op scholen gegeven over thema’s als Jeugdcriminaliteit, Invloed van de groep en Online veiligheid. Daarmee heeft Halt ruim 230.000 jongeren bereikt. 
  • In 93% van de Halt-straffen is een van de ouders/verzorgers bij het eerste gesprek aanwezig geweest. In 90% van de zaken heeft de jongere excuus aangeboden aan het slachtoffer. 
  • Halt voerde in opdracht van de KNVB als tuchtmaatregel 149 keer de training Sport en Gedrag uit.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Eveline Huisman, beleidsadviseur communicatie, via info@halt.nl of 088 115 35 00.

Bron: Stichting Halt