Terug naar overzicht
10 February 2021 Kinderrechten

“Kinderen en jongeren verdienen niet alleen een tweede kans, ze hebben er recht op!”

Halt sloot zich onlangs als ondersteunend lid aan bij het Kinderrechtencollectief. Directeur/bestuurder van Halt, Janet ten Hoope, vertelt dat de naam Halt staat voor Het Alternatief: “Jeugdige daders moet je zo veel mogelijk buiten het strafrecht houden, maar wel voorzien van een pedagogische en begrenzende reactie. Wij bieden kinderen/jongeren letterlijk een alternatief. We werken bij Halt vanuit de gedachte dat ze een tweede kans verdienen. Als je opgroeit mag je grenzen verkennen. Iedere puber kan daarbij een keer de mist ingaan. Daar moet je als maatschappij adequaat en op een pedagogisch verantwoorde manier op reageren. De punitieve en vergeldende elementen van het strafrecht zouden, waar het kinderen/jongeren betreft, minder aan de orde moeten zijn. Er moet meer focus liggen op het herstelrechtelijke element, ook ten behoeve van slachtoffers, en minder op het straffen van jeugdige daders. Uiteraard is Halt daarbij mede gericht op het voorkomen van recidive.”

Over de aansluiting bij het Kinderrechtencollectief zegt Ten Hoope, voorheen werkzaam als officier van justitie: “We willen graag geïnformeerd worden over het kinderrechtelijk perspectief, juist omdat we werken met kinderen/jongeren. Verder willen we binnen het netwerk graag sparren over kinderrechtenthema’s die verband houden met buitenstrafrechtelijke afdoening. Dat gaat bijvoorbeeld over inspraak van jongeren, zowel in hun afdoening als binnen onze organisatie. Het kan ook gaan over de wenselijkheid van Halt-interventies voor die adolescenten tussen de 18 en 23 jaar op wie het jeugdstrafrecht van toepassing is.”

Lees verder in het interview met Janet ten Hoope op de site van het Kinderrechtencollectief

Bron:
Kinderrechtencollectief

Relevante onderwerpen