Literatuuronderzoek DSP bevestigt de werkzaamheid van de Halt-interventie

11-9-2017

In opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie (WODC) heeft onderzoeksbureau DSP de werkzaamheid van de Halt-interventie onderzocht. Het doel van het onderzoek was bij te dragen aan verbetering van de Halt-interventie.

Jongeren krijgen door de Halt-interventie meer inzicht in en meer verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag, moeten ze de schade vergoeden en vergroot de Halt-interventie het normbesef. Om dit te bereiken zet Halt een aantal elementen in:

  1. in gesprek gaan met de jongere
  2. leeropdrachten
  3. excuus aanbieden
  4. schadevergoeding
  5. werkopdrachten
  6. ouderbetrokkenheid

Met een planevaluatie en uitgebreid literatuuronderzoek heeft DSP onderzocht wat de werkzaamheid is van bovenstaande elementen van de Halt-interventie. De conclusie van DSP is dat gesprekken van Halt-medewerkers met jongeren onder de juiste voorwaarden kunnen bijdragen aan inzicht in de immateriële en materiële gevolgen van het gedrag van de jongeren. Dat bleek ook al uit eerder onderzoek dat het CBS heeft uitgevoerd; jongeren die succesvol een Halt-interventie hebben afgerond recidiveren minder snel.

In het literatuuronderzoek noemt DSP een aantal aanbevelingen om de werkzaamheid van de gesprekken te verhogen. Bijvoorbeeld door de ouders te betrekken bij de delictanalyse en risicotaxatie. Daarnaast kan meer maatwerk en doorverwijzing naar de vrijwillige jeugdhulp – indien nodig – de effectiviteit verhogen.

 
Lees hier meer over het literatuuronderzoek van DSP

 

Bron: DSP-groep