Terug naar overzicht
23 april 2020 Halt-interventie

Naar Halt voor overtreding coronaregels

De politie en BOA's kunnen jongeren die zich niet aan de Coronaregels houden naar Halt verwijzen.

De overheid heeft sinds 23 maart 2020 een aantal maatregelen genomen ter voorkomen van verspreiding van het coronavirus. Onder andere een samenscholingsverbod voor drie of meer personen en het houden van 1,5 m afstand. 

Voor de handhaving van de regels hebben de 25 veiligheidsregio's sinds 27 maart 2020 noodverordeningen opgesteld waarbij dit gedrag strafbaar is gemaakt. Er zijn soms ook specifieke gebieden aangewezen waar regels voor gelden.

De politie en Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA's) kunnen jongeren van 12 tot 18 jaar die zich niet aan de regels houden naar Halt verwijzen. De Halt-interventie heeft een aantal voordelen in vergelijking met een boete:

  • Halt kan sneller zaken oppakken dan andere strafrechtelijke routes; we streven er naar de jongere binnen een week te spreken. 
  • Bij de Halt-interventie krijgen jongeren door het maken van een specifieke reflectie- en leeropdracht gericht op de coronamaatregelen inzicht in de achtergrond van deze maatregelen en waarom hun gedrag strafbaar is. Ze leren ervan, waardoor een pedagogische interventie meer effect heeft dan een hoge boete (zeker in deze financieel moeilijke tijd). 
  • We betrekken de ouders bij de Halt-interventie. Hier hoort ook bij het maken van afspraken met hun kind voor de komende tijd om herhaling te voorkomen. 
  • Iedere jongere verdient een tweede kans en niet direct een boete.
Bron:
Halt
Delen via: