Terug naar overzicht
03 augustus 2021 Halt-interventie Kinderrechten

Onderzoek naar effect JIM bij Halt

Wat een mooi succes! Een toekenning van een fondsenaanvraag bij ZonMw gericht op wetenschappelijk onderzoek naar de inzet van de JIM binnen de Halt-context.

In 2019 is Halt gestart met de Jouw Ingebrachte Mentor (JIM) aanpak bij Halt. De gedachte: de jongere heeft ook na afronding van de Halt-interventie iemand bij wie hij of zij terecht kan als het even wat minder gaat. Het doel: de kans op herhaling van een strafbaar feit voorkomen en de jongere investeert met hulp van een zelfgekozen mentor in een kansrijke toekomst. In 2019 en 2020 heeft Stichting JIM 29 Halt-medewerkers getraind in de JIM-aanpak. Tot nu toe zijn 45 JIM-trajecten gestart en afgerond.

Resultaten uit de pilotfase en de bevindingen van een scriptieonderzoek van Halt-medewerker Marsha Heemskerk laten zien dat de Halt-professional, JIM, ouders en Halt-jongeren enthousiast zijn over de aanpak. De inzet van JIM lijkt een geschikte aanvullende methodiek om recidive van jongeren te voorkomen en jongeren te ondersteunen in een kansrijke toekomst.

Jongere: ‘ik hoef niet alles uit te leggen, mijn JIM begrijpt mij gewoon.’

Dit was voor Halt en Stichting JIM de reden om een subsidieaanvraag in te dienen bij ZonMw. En nu de aanvraag is toegekend, kan een PhD-kandidaat de komende drie jaar onderzoek doen naar resultaten van JIM bij Halt. De twee organisaties onderzoeken samen met de Universiteit van Amsterdam, welke bijdrage de JIM-aanpak levert ten aanzien van beschermende factoren en in hoeverre de JIM-aanpak bij Halt latere zorg en straf voorkomt.

Beleidsadviseur Paulien Lensink ‘Stichting Halt is de eerste organisatie binnen het jeugdstrafrecht die werkt met de JIM-aanpak. Wij geloven dat door de inzet van een zelfgekozen mentor (JIM) bij kinderen en gezinnen in kwetsbare omstandigheden, de mogelijkheden op kansrijk opgroeien en opvoeden wordt vergroot. Met dank aan ZonMw zien wij uit naar de samenwerking met de UvA en Stichting JIM. We kunnen we niet wachten tot de eerste onderzoeksresultaten er zijn!’

Stichting JIM, Suzanne de Ruig ‘Wij gunnen elke jongere een JIM maar vooral de jongeren die te maken hebben met extra obstakels. Wij kijken uit naar de resultaten wat de JIM voor de jongeren van Halt kan betekenen en we zijn heel benieuwd wat de JIM's daarover te zeggen hebben’. 

Delen via:

Relevante onderwerpen