Terug naar overzicht
12 juni 2020 Halt-interventie

Oog voor elke jongere

Op jaarbasis ziet Halt ruim 16.000 jongeren vanwege de Halt-interventie. Daarnaast zien we ook duizenden jongeren in kader van preventie op scholen, op straat en ook binnen de sport. Halt heeft een belangrijke signalerende taak bij deze jongeren.

Zo kijken we naar zorgsignalen, zoals verslaving en armoede en schakelt Halt waar nodig passende zorg in. Bestaat er een vermoeden dat een jongere een licht verstandelijke beperking heeft, dan past de Halt-medewerker zijn communicatie en ook begeleiding hierop aan. Zo maakt hij meer gebruik van beeldmateriaal, zoals pictogramkaartjes, en biedt hij extra ondersteuning bij het maken van leeropdrachten en het oefenen van sociale vaardigheden. 

Signalering van zorg bij elke jongere

Halt kijkt naar wat een jongere nodig heeft om bepaald strafbaar gedrag te voorkomen en zet daar op in. Maar minstens net zo van belang, is signalering van zorg bij de jongere of het gezin. Kampt een jongere met depressieve gevoelens na de scheiding van zijn ouders of omdat hij transseksueel is en zich niet erkend voelt op school? Is er extra hulp nodig omdat het gezin in een moeilijke financiële situatie zit en daardoor veel stress ervaart? In dit soort gevallen kan Halt- samen met jongere en ouders- passende hulp in gang zetten, bijvoorbeeld van het wijkteam. Is er al hulpverlening betrokken bij de jongere of het gezin, dan stemt Halt af met deze hulpverlener. Bij ernstige zorgen starten we de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en hebben we overleg met Veilig Thuis.

Oog en maatwerk voor jongere met een licht verstandelijke beperking

Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) worden vaak overschat of niet goed begrepen, met alle gevolgen van dien. Halt vindt het van belang bij deze jongeren het juiste maatwerk te bieden. Dit begint bij het tijdig signaleren of er mogelijk sprake is van een licht verstandelijke beperking. Hiervoor gebruikt Halt de SCIL; een screeningsinstrument voor licht verstandelijke beperking. Bestaat er een vermoeden van een LVB, dan past de Halt-medewerker zijn communicatie en ook begeleiding hierop aan. Zo maakt hij meer gebruik van beeldmateriaal zoals pictogramkaartjes en biedt hij extra ondersteuning bij het maken van leeropdrachten en oefenen van bepaalde sociale vaardigheden.

Bron:
Halt
Delen via: