Ruim 1.600 jongeren naar Halt voor vuurwerkdelict

10-3-2014

De politie heeft rond de afgelopen jaarwisseling 1.644 jongeren vanwege een vuurwerkdelict naar Halt verwezen. Bij de vorige jaarwisseling waren dit er 1.693.

Overlast door vuurwerkdelicten

Het merendeel van de jongeren wordt naar Halt verwezen voor het afsteken van vuurwerk afsteken buiten de hiervoor toegestane periode of voor het in bezit hebben of afsteken van illegaal of ondeugdelijk vuurwerk. Deze delicten kunnen leiden tot overlast, zoals vernielingen, geluidsoverlast en een onveilig gevoel bij buurtbewoners.

Voorkomen en bestraffen van overlast

Halt gaf in november en december 2013 voorlichtingen op scholen in het hele land over overlast en vuurwerk. Daarin maken we jongeren bewust maken van de gevolgen van grensoverschrijdend en risicovol gedrag tijdens de jaarwisseling. Deze voorlichting richt zich zowel op de overlast die vuurwerk kan veroorzaken, als op het belang de veilige publieke taak opdat hulpdiensten tijdens de jaarwisseling ongestoord hun werk kunnen doen. Gaat een jongere toch over de schreef, dan volgt een passende straf. Tijdens gesprekken met de jongere en zijn ouders, gaan we in op het gedrag van de jongere en de gevolgen hiervan. Daarnaast bevat de Halt-straf elementen als leer-en/of werkopdrachten, het vergoeden van de schade en excuus aanbieden aan het slachtoffer.

Cijfers per gemeente

In de bijlage zijn de cijfers per gemeente te vinden voor de afgelopen vuurwerkperiode. De vuurwerkperiode loopt van 1 december tot 1 februari.

Wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met Ineke Sleutjes: tel. 088-1153500 of info@halt.nl.

Bron: Stichting Halt