Terug naar overzicht
06 november 2020 Sexting

Wegwijzer Seksualiteit Online voor PO en VO

Voor het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs is een wegwijzer ‘Veilig omgaan met sexting’ gemaakt. 

Experimenteren met relaties en seksualiteit (online) is leuk en hoort bij de seksuele ontwikkeling. Jongeren wisselen online seksueel getinte berichten, foto’s en/of filmpjes uit en tasten de grenzen af van wat kan en niet kan. Hier kleven wel risico’s aan. Problemen ontstaan wanneer deze beelden zonder medeweten en toestemming doorgestuurd worden. Dit noem je ongewenste sexting of shame-sexting en is strafbaar.

Voor jongeren en hun omgeving kan de impact enorm zijn. De mate van vrijwilligheid, de aard van het beeldmateriaal, de wijze en mate van verspreiding en de relatie tussen de betrokkenen maakt hierbij wel verschil in aanpak. Hoe ga jij hier als professional, ouder en schoolteam mee om? Sterker nog: hoe draag jij bij aan het voorkomen van misbruik van seksueel getint beeldmateriaal? Dat is niet altijd even gemakkelijk.

Om hier op een gepaste manier mee om te gaan hebben de ministeries van OCW, VWS en JenV samen met Rutgers, Halt, EOKM en School & Veiligheid de wegwijzer ‘Veilig omgaan met sexting’ gemaakt voor het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. Hierin staat informatie in over preventieve programma’s met o.a. toolkits en stappenplannen en meldpunten voor advies.

Bron:
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Delen via: