Gemeenten

Gemeenten zijn per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdzorg. Jongeren en hun ouders of verzorgers krijgen sneller en effectiever de hulp die ze nodig hebben. Bovendien sluit de jeugdzorg zo beter aan bij hun eigen bestaande sociale netwerken, zo is de opzet.

Halt speelt een rol in deze transitie van de jeugdzorg als aanbieder van laagdrempelige hulp. We helpen jongeren en hun ouders om strafbaar gedrag te voorkomen en overlast terug te dringen.

Zo bieden we interventies gericht op overlastgevende jongeren en het doorbreken van negatieve groepsdynamiek. Dit doen we ook aan de hand van een aanschrijfactie; onder regie van de gemeente wordt de groep overlast gevende jongeren in kaart gebracht. De jongeren en hun ouders krijgen een brief van de burgemeester waarna Halt op huisbezoek gaat. Of we leren jongeren hun boosheid onder controle te krijgen. Ook biedt Halt opvoedondersteuning aan ouders.

Mocht de problematiek op een ander vlak liggen, dan verwijst Halt jongeren door naar andere passende hulp. Daarin werken we samen met wijkteams, CJG, jeugdhulpaanbieders zoals Bureau Jeugdzorg en scholen. Op deze manier levert Halt een bijdrage aan de uitvoering van gemeentebeleid.

Vanuit onze pedagogische visie en door onze expertise en een nauwe samenwerking met lokale en landelijke partners en opdrachtgevers, weten de medewerkers van Halt wat er op lokaal, regionaal en landelijk niveau speelt. Zo kan Halt de verbinder zijn in de gezamenlijke aanpak van jeugdcriminaliteit.

Meer informatie

Wilt u weten wat Halt voor uw gemeente kan betekenen? Stuur dan een mail naar info@halt.nl of neem contact op met het Halt-team in uw regio (zie Contact).