Halt in de wijk

Opgroeiende jongeren experimenteren en zoeken grenzen op. Dat is normaal. Het hoort bij volwassen worden en het ontwikkelen van een eigen identiteit. Soms gaan de experimenten echter te ver en is er sprake van strafbaar gedrag.
Wanneer een jongere een strafbaar feit pleegt, zoals diefstal, cybercriminaliteit of spijbelen, kan hij naar Halt worden verwezen.
Jongeren hebben vaak geen idee wat de gevolgen van hun gedrag zijn, voor zichzelf en voor anderen in hun omgeving. In de Halt-interventie reflecteren de jongeren op het grensoverschrijdende gedrag. Ze maken leeropdrachten, oefenen met sociale vaardigheden, bieden excuus aan aan het slachtoffer en vergoeden eventuele schade. In sommige zaken krijgt de jongere een werkopdracht. Ouders of opvoeders worden altijd betrokken bij het Halt-traject. Het Halt-traject is in het belang van de jongere: ze leren hoe ze in het vervolg andere keuzes kunnen maken en hoe ze op deze manier een strafblad (justitiële aantekening) kunnen voorkomen.
Het Halt-traject is positief afgerond wanneer alle afspraken zijn nagekomen.

Op dit deel van de website staat de informatie over de interventies van Halt en verwijzingen. Klik op de link voor informatie over de samenwerking met gemeenten.

Delen via: