Straat

Jongeren zoeken grenzen op. En in een groep gaan jongeren vaak net een stapje verder dan dat ze alleen zouden doen. Dit gebeurt nog eerder als ze alcohol of drugs hebben gebruikt. Dan kan het gebeuren dat jongeren overlast veroorzaken. Deze overlast bestaat bijvoorbeeld uit het vernielen van spullen of het ’s avonds laat rondhangen en achterlaten van lege bierflesjes. Buurtbewoners kunnen zich hierdoor minder veilig voelen. Ook kunnen ze het lastig vinden om een groep jongeren aan te spreken op hun gedrag. Maar het is niet de bedoeling dat groepen jongeren de sfeer in de wijk gaan bepalen. Daarnaast zijn jongeren zich er niet altijd van bewust dat hun gedrag invloed heeft op het gevoel van veiligheid in de wijk.

Daarom komt Halt in actie, samen met onder andere gemeenten, politie, jongerenwerk en jeugdhulpverlening. Een voorbeeld hiervan is een huisbezoek aan jongeren. Bij een huisbezoek gaan we in gesprek met ouders en jongeren en zoeken we samen naar oplossingen. Hiermee proberen we de jongeren en ouders te ondersteunen en het gevoel van veiligheid in de wijk te vergroten. Ook kan de groepsaanpak door ons worden uitgevoerd. Dit is een aanpak gericht op het doorbreken van groepsdynamiek. Hierbij gaan we individueel met elke jongere aan de slag. We bespreken de rol van de jongere in de groep en geven aan hoe een jongere zich anders kan gedragen binnen deze groep.

Delen via: