Aanpak en effect

Jongeren van 12 tot 18 jaar die een strafbaar licht vergrijp plegen, worden door politie of leerplichtambtenaren naar Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. De jongere moet excuses aanbieden aan eventuele slachtoffers en de schade vergoeden. Op deze manier krijgen jongeren inzicht in hun eigen gedrag.

Tijdens de Halt-straf bekijken we daarom altijd of er nog meer speelt: thuis, op school of binnen de vriendengroep. Als extra zorg nodig is, verwijst Halt door naar de juiste specialist, zoals jeugd- of verslavingszorg. Halt bespreekt dit natuurlijk eerst met de jongere en zijn ouders. 

Jongeren leren in deze interventie wat de gevolgen van hun gedrag zijn. Ze leren ook dat ze een eigen verantwoordelijkheid hebben bij het maken van keuzes. Eventueel kijkt Halt samen met de ouders naar wat nodig is om hen te steunen bij de opvoeding. Halt betrekt ook andere professionals en vrijwilligers bij zo’n traject, zoals sporttrainers en docenten.

Effectiviteit

Met een planevaluatie en uitgebreid literatuuronderzoek heeft DSP in 2017 onderzocht wat de werkzaamheid is van de elementen van de Halt-interventie. De conclusie van DSP is dat gesprekken van Halt-medewerkers met jongeren onder de juiste voorwaarden kunnen bijdragen aan inzicht in de immateriële en materiële gevolgen van het gedrag van de jongeren. Dat bleek ook al uit eerder onderzoek dat het CBS in 2016 heeft uitgevoerd, namelijk dat 73% van de jongeren die succesvol een Halt-interventie doorlopen niet opnieuw met de politie in aanraking komen.

Halt werkt graag samen met het onderwijs. Een Halt-straf verlaagt de kans op voortijdig schoolverlaten. Dit is gebleken uit een groot wetenschappelijk onderzoek van instituut TIER van de Universiteit Maastricht (een link naar het rapport vindt u hieronder).  Daarin vergeleken onderzoekers de schoolcarrière van licht-criminele jongeren met een Halt-straf, met eenzelfde groep zonder Halt-straf. De jongeren die met Halt te maken hadden gehad, bleven langer op school.