Aanpak en effect

Jongeren van 12 tot 18 jaar die een strafbaar licht vergrijp plegen, worden door politie of leerplichtambtenaren naar Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. De jongere moet excuses aanbieden aan eventuele slachtoffers en de schade vergoeden. Op deze manier krijgen jongeren inzicht in hun eigen gedrag.

Tijdens de Halt-straf bekijken we daarom altijd of er nog meer speelt: thuis, op school of binnen de vriendengroep. Als extra zorg nodig is, verwijst Halt door naar de juiste specialist, zoals jeugd- of verslavingszorg. Halt bespreekt dit natuurlijk eerst met de jongere en zijn ouders. 

Jongeren leren in deze interventie wat de gevolgen van hun gedrag zijn. Ze leren ook dat ze een eigen verantwoordelijkheid hebben bij het maken van keuzes. Eventueel kijkt Halt samen met de ouders naar wat nodig is om hen te steunen bij de opvoeding. Halt betrekt ook andere professionals en vrijwilligers bij zo’n traject, zoals sporttrainers en docenten.

Halt werkt graag samen met het onderwijs. Een Halt-straf verlaagt de kans op voortijdig schoolverlaten. Dit is gebleken uit een groot wetenschappelijk onderzoek van instituut TIER van de Universiteit Maastricht (een link naar het rapport vindt u hieronder).  Daarin vergeleken onderzoekers de schoolcarrière van licht-criminele jongeren met een Halt-straf, met eenzelfde groep zonder Halt-straf. De jongeren die met Halt te maken hadden gehad, bleven langer op school.