Gevolgen van de Halt-straf

Een positief afgeronde Halt-straf wordt niet opgenomen in de justitiële documentatie. Een jongere krijgt dus geen ‘strafblad’.

Als een jongere een Halt-straf weigert of niet afrondt, en zijn zaak wordt doorgestuurd naar de officier van Justitie, dan volgt over het algemeen wel opname in de justitiële documentatie.

Politieregisters

De Halt-straf wordt wel opgenomen in de politieregisters (ook als een jongere een Halt-straf weigert).

Doorgaans worden de gegevens bij de politie over Halt-straffen vijf jaar bewaard.

Verklaring omtrent het Gedrag (VOG)

Een positief afgeronde Halt-straf is geen beletsel voor het krijgen van een VOG voor een baan of opleiding.

Er zijn echter opleidingen, stages en banen waarvoor de politie een screening moet doen (denk aan een opleiding voor beveiliger of stewardess, of een stage of baan bij politie of marechaussee).

Bij een screening mag de korpschef de Halt-straf meewegen in zijn beslissing, gelet op de aard van het strafbare feit, de omstandigheden waaronder het feit is gepleegd, de kans op recidive en recente persoonlijke ontwikkelingen.

Zolang de overtreding waarvoor de Halt-straf is gegeven niet kan worden beschouwd als een 'tamelijk ernstige aantasting van de rechtsorde', zal een Halt-straf niet snel leiden tot het weigeren van toestemming.

Als een opleiding op haar website of in de brochure vermeld dat een jongere niet wordt toegelaten als hij/zij een Halt-straf heeft gehad, dan is dit onjuist. Hiervoor moet namelijk een afweging gemaakt worden door de korpschef (zie hierboven). Let wel: soms kan die afweging wel leiden tot een weigering.

Als je geweigerd wordt voor een opleiding, stage of baan en je bent het hier niet mee eens, dan kun je in bezwaar gaan.

Halt

Halt registreert persoonsgegevens* van ouder(s), jongeren en anderen die betrokken zijn bij de Halt-straf, om deze goed te kunnen uitvoeren.

Als dat nodig is, deelt Halt persoonsgegevens van ouder(s) en jongere met organisaties waarmee Halt samenwerkt, zoals de politie, het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Kinderbescherming.

Bij zowel de registratie als bij het delen van informatie met andere organisaties houdt Halt zich aan de privacyregelgeving.

Halt bewaart de gegevens tot het 21e jaar van de jongere.

* Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn naar een persoon. Bijvoorbeeld: naam, adres en telefoonnummer, maar ook de naam en geboortedatum van ouders. Deze gegevens worden digitaal opgeslagen. Halt legt niet méér gegevens vast dan nodig is.