Rol ouders

Ouders hebben een actieve rol in de Halt-straf van hun kind. Halt kijkt samen met de ouders wat er nodig is om het kind te laten inzien wat de gevolgen zijn van zijn gedrag

Het is belangrijk dat ouders aanwezig zijn bij de gesprekken en hun kind begeleiden bij het aanbieden van excuses en het vergoeden van de schade. Ouders van minderjarige jongeren die een delict hebben gepleegd, moeten ook hun handtekening zetten onder de afspraken met Halt. Zo helpen ouders hun kind ervoor te zorgen dat hij geen strafbare feiten meer pleegt. 

Halt ondersteunt, indien nodig, ouders tijdelijk in hun rol van opvoeder. Bijvoorbeeld door kortlopende opvoedingsondersteuning aan te bieden.