Slachtoffer in een Halt-zaak

De buurtbewoner bij wie een raam is ingegooid of de winkelier van wie is gestolen: slachtoffers van jongeren die een delict hebben gepleegd, hebben altijd te maken met schade.

Ze ondervinden niet alleen financiële schade, maar ze kunnen ook last hebben van de nare ervaring van het delict. Bovendien kost het tijd en moeite om aangifte te doen.
Halt legt de jongere een schaderegeling op zodat de schade van het slachtoffer wordt vergoed.

Excuses aanbieden

Daarnaast vinden we het ook belangrijk dat de jongere leert van zijn fouten, door het aanbieden van zijn excuses. Dit is een belangrijk element van de Halt-straf. Het is belangrijk dat het slacht- offer zijn verhaal kan vertellen en ziet wie hem benadeeld heeft. Door een gesprek met het slachtoffer, krijgt de jongere inzicht in de gevolgen van zijn gedrag voor een ander.

Herstelrecht en herstelgesprek

Herstelrecht is gericht op het herstellen van verstoorde relaties, zoals bij ruzies of pesterijen. Een Halt-medewerker zet een herstelgesprek in bij delicten waarbij meerdere partijen zijn betrokken, bijvoorbeeld bij ruzies of pesterijen. Tijdens het herstelgesprek komen alle betrokkenen aan het woord, zoals de dader, het slachtoffer, familie, wijkgenoten of een docent.

Bent u zelf slachtoffer in een Halt-zaak?

Als u zelf slachtoffer bent van een delict dat door een jongere is gepleegd, dan krijgt u te maken met de volgende stappen.  

  • Stap 1: Aangifte doen: Het is belangrijk dat u bij de politie aangifte doet van het delict dat de jongere heeft gepleegd. Alleen dan krijgt de jongere straf. 

  • Stap 2: Schadeformulier: Halt stuurt u een formulier waarop u kunt aangeven wat de geleden schade is. 
    NB: Zodra wij de zaak van de politie hebben ontvangen, ontvangt u van Halt een brief en schadeformulier. Het kan zijn dat uw zaak nog niet door ons is ontvangen. U kunt uiteraard contact opnemen met onze Frontoffice om dit na te gaan. Om dit goed te kunnen doen voor u is het van belang dat u het registratienummer van uw proces verbaal bij de hand heeft.

  • Stap 3: Vergoeden schade: De Halt-medewerker bespreekt met de jongere en zijn ouders hoe hoog de schade is en hoe de jongere de schade gaat vergoeden. 

  • Stap 4: Excuses aanbieden: In de meeste gevallen biedt de jongere zijn excuses aan in een gesprek met u. U krijgt in dit gesprek de gelegenheid om te vertellen hoe u de situatie hebt ervaren.

  • Stap 5: Afronding: U ontvangt het eventuele resterende bedrag en de Halt-medewerker zorgt ervoor dat de jongere zijn Halt-interventie afrondt.