Verwijzen naar hulp

Tijdens de Halt-straf onderzoekt de Halt-medewerker of er sprake is van achterliggende problematiek. Dit gebeurt aan de hand van een landelijk ontwikkelde en erkende signaleringslijst. Denk bijvoorbeeld aan problemen thuis, op school of binnen de vriendengroep. Of aan het gebruik van alcohol en drugs op jonge leeftijd.

Halt biedt zelf geen hulpverlening. Als extra zorg nodig is, verwijzen we door naar de juiste specialist, zoals Bureau Jeugdzorg of een andere door de gemeente aangewezen instelling. Halt bespreekt dit eerst met de jongere en zijn ouders.

Halt werkt ook met de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.