Wanneer naar Halt?

De Halt-straf is een interventie voor jongeren van 12 tot 18 jaar. Zij komen na het plegen van een strafbaar feit onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een Halt-straf.

Jongeren komen bij Halt terecht via: 

  • De politie (soms na expliciete toestemming door het OM).
  • Een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA), bijvoorbeeld een leerplichtambtenaar. 

Voorwaarden voor de Halt-straf zijn onder meer dat het delict een zogenaamd 'Halt-waardig feit' betreft. 

> download de voorwaarden voor een Halt-straf 

Wet- en regelgeving Halt


In artikel 77e van het Wetboek van Strafrecht wordt de Halt-straf mogelijk gemaakt. 

> download artikel 77e Wetboek van Strafrecht 

Welke feiten zich lenen voor interventie door Halt is vermeld in het Besluit aanwijzing Halt-feiten. 

> download besluit aanwijzing Halt-feiten 

De Halt-procedure is verder uitgewerkt in: 

> download Richtlijn en Kader Strafvordering Jeugd en Adolescenten

> download Richtlijn voor Strafvordering Vuurwerkdelicten

> download Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS)

Zorgvuldig, Snel en Maatwerk

Het Openbaar Ministerie kan ook naar Halt verwijzen voor delicten waarvoor zij eerder taakstraffen tot 40 uur gaven. De tijd tussen delict en interventie is daarbij kort. Door snel door te verwijzen naar Halt hoeven slachtoffers en samenleving minder lang te wachten op genoegdoening. Bovendien komt op deze manier een betekenisvolle interventie snel op gang: er is voor de jongere een duidelijk verband tussen de interventie aan de ene kant en het delict aan de andere kant.

Bij deze interventies in het kader van Zorgvuldig, Snel en Maatwerk (ZSM) werken we nauw samen met politie en het Openbaar Ministerie. Bij de verwijzing naar Halt maakt de Officier van Justitie gebruik van zijn discretionaire bevoegdheid.

> download de factsheet 'Halt en lichte Jeugdzaken OM'