Aanpak en effect

Politie of bijvoorbeeld leerplichtambtenaren kunnen jongeren van 12 tot 18 jaar die de wet hebben overtreden naar Halt verwijzen. Jongeren krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. De jongere moet zijn excuses aanbieden aan eventuele slachtoffers en de schade vergoeden. Op deze manier krijgen jongeren inzicht in hun eigen gedrag.

Tijdens de Halt-straf kijkt de Halt-medewerker hoe het gaat met de jongere en of er zorgen zijn; thuis, op school of binnen de vriendengroep. Als extra zorg nodig is, verwijst Halt door naar de juiste specialist, zoals jeugd- of verslavingszorg. Halt bespreekt dit natuurlijk eerst met de jongere en zijn ouders. 

Jongeren leren tijdens de Halt-straf waardoor ze grensoverschrijdend gedrag vertonen en wat de gevolgen van dit gedrag zijn. Ze leren ook dat ze een eigen verantwoordelijkheid hebben bij het maken van keuzes. En hoe ze in het vervolg moeilijke situaties anders kunnen aanpakken. Eventueel kijkt Halt samen met de ouders naar wat nodig is om hen te ondersteunen bij de opvoeding. Halt betrekt in sommige gevallen ook andere professionals en vrijwilligers bij zo’n traject, zoals jongerenwerkers, sporttrainers en docenten.

Effectiviteit

Met een planevaluatie en uitgebreid literatuuronderzoek heeft onderzoeksbureau DSP in 2017 onderzocht wat de werkzaamheid is van de elementen van de Halt-interventie. De conclusie van DSP is dat gesprekken van Halt-medewerkers met jongeren onder de juiste voorwaarden kunnen bijdragen aan inzicht in de immateriële en materiële gevolgen van het gedrag van de jongeren. Dat bleek ook al uit eerder onderzoek dat het CBS in 2016 heeft uitgevoerd. Daaruit bleek dat 73% van de jongeren die succesvol een Halt-interventie doorlopen niet opnieuw met de politie in aanraking komen.

Halt werkt graag samen met het onderwijs. Een Halt-straf verlaagt de kans op voortijdig schoolverlaten. Dit is gebleken uit een groot wetenschappelijk onderzoek van instituut TIER van de Universiteit Maastricht. Daarin vergeleken onderzoekers de schoolcarrière van licht-criminele jongeren met een Halt-straf met eenzelfde groep zonder Halt-straf. De jongeren die met Halt te maken hadden gehad, bleven langer op school.

Delen via: