Gevolgen van de Halt-straf?

Een positief afgeronde Halt-straf wordt niet opgenomen in de justitiële documentatie. Een jongere krijgt dus geen ‘strafblad’. Als een jongere een Halt-straf weigert of zijn afspraken niet nakomt, dan krijgt hij meestal een boete. Een aantal overtredingen met betrekking tot openbare orde kan bij het accepteren van deze boete ook justitiële documentatie (een strafblad) opleveren. Denk aan bijvoorbeeld aan baldadigheid, openbare dronkenschap en het bezit van alcohol.

Politieregisters

Hoewel de Halt-straf dus geen justitiële documentatie oplevert, worden het strafbare feit en het opleggen van de Halt-straf wel opgenomen in de politieregisters (ook als een jongere een Halt-straf weigert). Meestal bewaart de politie de gegevens over de Halt-straf vijf jaar.

Registratie Halt

Halt registreert persoonsgegevens* van ouder(s), jongeren en anderen die betrokken zijn bij de Halt-straf, om deze goed te kunnen uitvoeren. Als dat nodig is, deelt Halt persoonsgegevens van ouders en jongere met organisaties waarmee Halt samenwerkt, zoals de politie, het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Kinderbescherming. Bij zowel de registratie als bij het delen van informatie met andere organisaties houdt Halt zich aan de privacyregelgeving. Halt bewaart de gegevens niet langer dan vijf jaar.

* Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn naar een persoon. Bijvoorbeeld: naam, adres en telefoonnummer, maar ook de naam en geboortedatum van ouders. Deze gegevens worden digitaal opgeslagen. Halt legt niet méér gegevens vast dan nodig is.

Verklaring omtrent het Gedrag (VOG)

Wanneer een jongere zijn Halt-straf positief afrondt, is er geen probleem bij het krijgen van een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG). Een VOG kan je soms nodig hebben voor een baan of opleiding. Er zijn echter opleidingen, stages en banen waarvoor de politie een onderzoek (screening) moet doen. Denk aan een opleiding voor beveiliger of stewardess, of een stage of baan bij politie of marechaussee. Bij een screening mag de korpschef de Halt-straf meewegen in zijn beslissing. Hij kijkt dan naar het strafbare feit, de omstandigheden waaronder het feit is gepleegd, de kans op herhaling en recente persoonlijke ontwikkelingen.

Het is onjuist als een opleiding op haar website of in de brochure vermeldt dat een jongere niet wordt toegelaten als hij/zij een Halt-straf heeft gehad. Hiervoor moet namelijk een afweging gemaakt worden door de korpschef (zie hierboven). Let wel: soms kan die afweging wel leiden tot een weigering. Als je geweigerd wordt voor een opleiding, stage of baan en je bent het hier niet mee eens, dan kun je bezwaar maken.

Delen via: