Mijn kind moet naar Halt

Wat we van u verwachten als uw kind naar Halt moet

Als ouder of opvoeder heeft u een belangrijke taak als uw kind een Halt-traject krijgt. Juist als jongeren een grens over gaan, is de betrokkenheid van ouders onmisbaar om er samen voor te zorgen dat het niet nog eens gebeurt. Uw kind heeft steun, advies en hulp nodig bij het uitvoeren van het traject. Daarom kijkt Halt samen met u wat er nodig is om uw kind te laten leren van hun fout.

Als ouder bent u aanwezig bij gesprekken van de Halt-medewerker met uw kind. En u begeleidt uw kind tijdens het Halt-traject, bijvoorbeeld bij het aanbieden van excuses aan het slachtoffer.

Halt ondersteunt u in uw rol als opvoeder. Dat doen we door u zelf verantwoordelijkheid te geven en uw opvoedingsvaardigheden te versterken. Dit draagt bij aan een langdurige positieve ontwikkeling van uw kind. Na het Halt-traject verdwijnt de Halt-medewerker weer uit beeld en gaan ouders en jongere zelf verder. De invloed van de Halt-medewerkers is daarmee tijdelijk en die van ouders langdurig en intensief. Als er meer hulp nodig is, dan kan Halt samen met u kijken naar aanvullende hulpverlening, bijvoorbeeld van Jongerenwerk, het Wijkteam of verslavingszorg.

De rol van de ouders

Uit onderzoek blijkt dat het versterken van de betrokkenheid van ouders helpt bij het voorkomen van strafbaar gedrag bij hun kinderen. Daarbij is het belangrijk om ouders al vroeg te betrekken. Want als een kind ouder wordt, wordt ook de invloed van vrienden, school en vrijetijdsbesteding groter. 

Problemen met opvoedvaardigheden, zoals weinig toezicht en slechte communicatie tussen ouders en kind, kan de kans op strafbaar gedrag vergroten. Daarom kijken we hoe we de opvoedvaardigheden van ouders kunnen versterken.

Delen via: