Ouderbijeenkomsten & JIM

Halt geeft veel voorlichtingen aan jongeren op scholen. Daarnaast bieden wij via de school van uw kind ook ouderbijeenkomsten aan. Deze bijeenkomsten hebben altijd een inhoudelijk deel, waarin we ingaan op de voorlichting die uw kind heeft gekregen. Daarnaast gaan we in op de werking van het puberbrein, en hoe het komt dat pubers de dingen doen die ze doen. Een belangrijk onderdeel van de bijeenkomst is dat ouders met elkaar in gesprek gaan en ervaringen uitwisselen.

JIM (Jouw Ingebrachte Mentor)

Soms hebben jongeren meer steun nodig dan een ouder op dat moment kan bieden. In dat geval kan de Halt-medewerker de jongere helpen een JIM te vinden. Een JIM is een volwassene uit de omgeving van de jongere. Dat kan bijvoorbeeld een tante zijn, een buurman of iemand van de sportvereniging. Het is iemand die door de jongere zelf wordt gekozen en gevraagd. De JIM adviseert, steunt en helpt tijdens het uitvoeren van de Halt-interventie. En eventueel ook nog daarna.

Ouders moeten het eens zijn met de persoon die de jongere als JIM kiest.

Meer informatie over JIM staat op: jimwerkt.nl.