Rol ouders

Ouders en opvoeders zijn belangrijk bij Halt. Daarom kijkt Halt samen met hen wat er nodig is om hun kind te laten leren van het (grensoverschrijdende) gedrag. Een goede relatie tussen ouder en kind draagt bij aan een positieve ontwikkeling van jongeren. Juist als jongeren een grens over gaan, is betrokkenheid van ouders onmisbaar. Daarom betrekt Halt ouders bij de Halt-straf. Ze zijn aanwezig bij gesprekken. Maar ze ondersteunen hun kind ook tijdens de Halt-straf, bijvoorbeeld bij het excuus aanbieden.

Halt ondersteunt ouders in hun rol als opvoeder. Door ouders zelf meer verantwoordelijkheid te geven en hun opvoedingsvaardigheden te versterken. Dit draagt bij aan een langdurige positieve ontwikkeling van de jongere. Ouders blijven tenslotte betrokken in het leven van hun kind. Mocht er meer hulp nodig zijn, dan kan Halt samen met ouders kijken naar aanvullende hulpverlening, bijvoorbeeld van het wijkteam.

Belang ouderbetrokkenheid

Uit onderzoek1 blijkt dat het versterken van ouderbetrokkenheid en opvoedvaardigheden kan helpen in het voorkomen van strafbaar gedrag bij jongeren. Daarbij is het belangrijk ouders in vroeg stadium te betrekken. Als een jongere ouder wordt, wordt ook de invloed van vrienden, schoolgang en vrijetijdsbesteding groter2

Problemen met opvoedvaardigheden, zoals weinig toezicht en slechte communicatie tussen ouders en kind, kan de kans op strafbaar gedrag vergroten. Daarom is het goed te kijken hoe we de opvoedvaardigheden van ouders kunnen versterken.

Onze aanpak met ouders

Tijdens de Halt-straf willen we ouders meer in hun kracht zetten als het gaat om eigen verantwoordelijkheid nemen en invloed uitoefenen op het gedrag van hun kind. De insteek is dat we naast ouders staan en samen kijken wat nodig is voor hun kind. Hoe doet Halt dit?

  • Halt betrekt ouders standaard bij het start, excuus- en eindgesprek.
  • Ouders zijn betrokken bij onderdelen van de Halt-straf, bijvoorbeeld bij het maken van de leeropdrachten.
  • Ouders ondersteunen hun kind bij het aanbieden van excuus en worden ook betrokken bij een herstelgesprek.
  • Met de methode Ouders aan Zet gebruiken ouders “oorzakenkaartjes” om met hun kind in gesprek te gaan. Ze bespreken waarom het kind iets strafbaars heeft gedaan. En ze maken een plan waar ze samen aan willen werken. 
  • Zo nodig spreekt een Halt-medewerker apart met ouders in een oudergesprek. Dan is er meer ruimte om gevoelige onderwerpen te bespreken.
Ouders aan zet

Wat levert het op?

Wanneer ouders weten waarom hun kind een grens over is gegaan, kunnen ze in de toekomst sneller ingrijpen. Hierdoor komt hun kind minder snel opnieuw in de problemen. Daarnaast geven zowel ouders als jongeren aan dat de ruzies thuis, door de aanpak van Halt, afnemen.

  1. De Vries e.a., 2015
  2. Van der Put e.a., 2012

Ouderbijeenkomsten

Halt geeft veel voorlichtingen aan jongeren op scholen. Daarnaast bieden wij ook ouderbijeenkomsten via scholen aan. Deze bijeenkomsten bevatten altijd een inhoudelijk gedeelte, waarin we ingaan op het thema en op de voorlichting die hun kind heeft gekregen. Daarnaast gaan we in op het puberbrein. Een belangrijk onderdeel van de ouderbijeenkomst is dat ouders met elkaar in gesprek gaan en ervaringen uitwisselen.

Delen via: