Project Rijden zonder rijbewijs

Sinds 21 juli 2021 is het mogelijk dat de politie in de eenheid Midden-Nederland minderjarigen (first offenders) naar Halt verwijst die hebben gereden zonder rijbewijs. Deze jongeren (in de leeftijd van 12 tot 18 jaar) krijgen bij overtreding van artikel 107 en artikel 110 wegenverkeerswet 1994, in plaats van een geldboete de Halt-interventie opgelegd. De pilot is een doorstart van de eerdere pilot in Midden-Nederland die liep van 17 juli 2019 tot 1 januari 2021, waarbij Parket CVOM jongeren bij deze overtredingen naar Halt verwees.

Wat houdt de Halt-interventie in?

De jongere krijgt een Halt-interventie van ongeveer acht uur en heeft twee tot drie gesprekken bij Halt. Tijdens de interventie worden de ouders actief betrokken.

De jongere gaat aan de slag met:

  • het maken van leeropdrachten gericht op: reflectie (op het verkeersgedrag), groepsinvloed en/of de toekomst;
  • het maken van een oefenexamen verkeer
  • het aanbieden van excuses aan ouders en/of degene van wie de jongere de scooter/auto heeft geleend (zonder toestemming);
  • het schrijven van een bedankbrief aan de politie voor de kans bij Halt;
  • een eventuele werkopdracht indien sprake is van recidive; In de interventie staan jongeren stil bij het belang om zich te houden aan de verkeersregels. De jongeren krijgen geen strafblad.