Opvoeders

Ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind. Zij kennen hun zoon of dochter zelf dan ook het beste. Maar zeker in de pubertijd neemt de invloed van leeftijdsgenoten toe. Opvoeders hebben minder zicht op wat hun kind doet, op straat of tijdens het uitgaan.

Halt biedt ouders en opvoeders daarom een steuntje in de rug als het opvoeden even lastig of zelfs problematisch is. Of als hun zoon of dochter in de fout is gegaan. Dat vraagt om snel ingrijpen om erger te voorkomen. Dit ingrijpen doen we samen met opvoeders. En zo nodig met andere organisaties, zoals Centra voor Jeugd en Gezin, scholen, gemeenten, politie en jeugdzorginstellingen.

We bieden kortlopende opvoedingsondersteuning als het nodig is. Wij geven praktische tips zodat ouders snel zelf de draad weer kunnen oppakken. Daarnaast krijgen tijdens bijeenkomsten ouders de gelegenheid om hun ervaringen te delen en zo te leren van elkaar.

Ouders van Tegendraadse Jeugd

Halt gebruikt de methodiek ‘Ouders van Tegendraadse Jeugd’. Deze methodiek is ontwikkeld door JSO, het expertisecentrum voor Jeugd, Samenleving en Opvoeding en bestaat uit interventies voor de ouders in de vorm van themabijeenkomsten, opvoedworkshops zoals een oudercursus en oudertraining.


De interventies zijn altijd op maat. Soms is een themabijeenkomst voldoende, andere keren is een intensieve training of cursus meer geschikt.

Thema’s die aan de orde komen: 

  • Opvoedingsvaardigheden
  • Communiceren met je kind 
  • Problemen oplossen 
  • Belonen en straffen 
  • Toezicht houden 
  • Grenzen stellen

Meer informatie

Wilt u meer informatie over wat Halt voor u als opvoeder kan betekenen? Neem dan contact op met het Halt-team in uw regio (zie Contact).