Help uw kind veilig online

Jongeren lijken vergroeid met hun telefoon. De sociale contacten vinden voor een groot deel online plaats. Maar hier zitten ook risico's aan. Hieronder vindt u informatie hoe u uw kind kunt helpen om veilig online te zijn.

Jongeren gebruiken internet voor van alles: ontspanning, contact hebben met elkaar en voor hun schoolwerk. Toch hebben ze soms ook vervelende ervaringen met internet. Het gaat dan vaak om het rondsturen van nare filmpjes of foto’s, geruzie of zelfs bedreigingen (bijvoorbeeld via Whatsapp).

Beginnende jeugdcriminaliteit vindt meer en meer online plaats. Jongeren overzien vaak de gevolgen niet van wat ze doen en zijn extremer in hun gedrag dan volwassenen. Dit heeft te maken met de ontwikkelingsfase waar ze in zitten. Jongeren zijn nog heel erg bezig met het ontwikkelen van een eigen identiteit en het los komen van hun ouders. Dit gedrag speelt natuurlijk ook als zij actief zijn op internet, waar ze met hun smartphone bijna altijd en overal toegang toe hebben. Daar komt bij dat jongeren op internet vaak meer durven omdat zij denken dat ze dan anoniem zijn.

Jongeren gaan ook op internet dus wel eens te ver. Het lijkt dan onschuldig wat ze doen maar het kan grote gevolgen hebben voor henzelf en voor anderen,  en zelfs strafbaar zijn. Als jongeren online strafbare feiten plegen dan kunnen zij hiervoor naar Halt worden gestuurd. Omdat Halt wil voorkomen dat jongeren over de schreef gaan, geven we voorlichtingen en ouder bijeenkomsten over online veiligheid.

Wat kunt u als ouder doen?

Jongeren experimenteren, dat hoort nu eenmaal bij de ontwikkelingsfase waarin ze zitten. Dit experimenteren vindt ook online plaats. Spreek daarom met uw kind af dat hij of zij geen privégegevens deelt en alleen neutrale foto’s plaatst. Het beste is om geen foto’s te plaatsen waarop je gezicht herkenbaar is.

Voor jongeren is het ook belangrijk om veel vrienden of volgers te hebben, dat geeft ze status. Vertel uw kind dat hij of zij niet zomaar iedereen moet accepteren als vriend of volger. Laat alleen mensen toe die je zelf echt kent. Want er kan een heel ander iemand achter een profiel zitten.

Zorg dat u in gesprek blijft met uw kind over de online wereld en wat hij of zij daar doet. En bespreek vanuit echte interesse de grenzen en eventuele (vervelende) gevolgen.

 

Tips voor veilig internetten

  • Informeer je kind over internet, sociale media, risico’s etc.
  • Maak samen regels en afspraken.
  • Denk samen na over welke informatie je kan delen (en welke niet).
  • Bewaak persoonsgegevens.
  • Spreek niet af met onbekenden.
  • Bekijk af en toe de browser geschiedenis.
  • Wees een voorbeeld als ouder.

Hulp en advies op internet