Financiering

Halt voert de Halt-straffen uit onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het ministerie financiert dan ook de uitvoering van de Halt-straf.

Halt biedt ook andere interventies en projecten op maat om jeugdcriminaliteit te voorkomen en te bestrijden. Die worden gefinancierd door opdrachtgevers zoals gemeenten, rijksoverheid, provincies, zorg- en welzijnsorganisaties, sportbonden of scholen.

Samen maken we afspraken over de inzet van Halt. Na afloop legt Halt verantwoording af aan de opdrachtgever.