Missie en visie

De bedoeling van Halt

Iedere jongere een kansrijke toekomst... door van fouten te leren en ze goed te maken.

Visie Halt

Halt is actief waar jongeren actief zijn. Halt is daarom:

  • In verbinding met zowel de justitieketen als met de lokale jeugdpartners: scholen, wijkteams, jeugdinstellingen, sportverenigingen
  • In ontwikkeling om steeds beter maatwerk te leveren gericht op de problemen van de jongere en op de impact die het gedrag van de jongere heeft op slachtoffers en maatschappij
  • In control door professionele medewerkers en goede bedrijfsvoering.