Missie en visie

Missie Halt

Halt draagt bij aan de maatschappelijke opdracht om jongeren op te laten groeien tot een zo volwaardig mogelijk lid van de samenleving. Als jongeren grenzen zo ver overschrijden dat 'uitsluiting' dreigt, biedt Halt een tweede kans door:

  • De jongere te leren de gevolgen van het eigen gedrag in te zien.        
  • De jongere te leren zijn gedrag ‘recht te zetten’.
  • De jongere te leren gedragsalternatieven te ontwikkelen.

Ondersteuning van hun omgeving helpt jongeren bij het optimaliseren van die tweede kans: familie, school, sport, werk, wijk. Halt betrekt daarom altijd de ouders en afhankelijk van de jongere andere  betrokkenen.  Indien de jongere meer zorg nodig heeft, verwijzen wij door of helpen wij verder. Indien de veiligheid van de jongere in het gedrang is, dan signaleren wij dit en/of gaan hier actief mee aan de slag.

Visie Halt

Halt is actief waar jongeren actief zijn. Halt is daarom:

  • In verbinding met zowel de justitieketen als met de lokale jeugdpartners: scholen, wijkteams, jeugdinstellingen, sportverenigingen
  • In ontwikkeling om steeds beter maatwerk te leveren gericht op de problemen van de jongere en op de impact die het gedrag van de jongere heeft op slachtoffers en maatschappij
  • In control door professionele medewerkers en goede bedrijfsvoering.