School

Iedere jongere verdient een kansrijke toekomst. Om goed onderwijs te geven en te krijgen, is het belangrijk dat de school een sociale, veilige omgeving is. Bij grensoverschrijdend gedrag, (online) pesten en schoolverzuim heeft Halt een passende aanpak. Daarnaast verzorgt Halt voorlichtingen voor leerlingen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Ook organiseert Halt ouderbijeenkomsten waarin we uitleg geven waarom jongeren gevoeliger zijn voor grensoverschrijdend gedrag. Vervolgens voeren we met ouders het gesprek over grenzen stellen en toezicht houden.

Halt op school

Halt heeft verschillende methodes die ingezet kunnen worden om ongewenst gedrag, zoals sexting, diefstal, agressie of schoolverzuim, tegen te gaan. Hierbij maakt Halt gebruik van succesvolle onderdelen uit de Halt-straf.

Halt-straf schoolverzuim

De Halt-straf schoolverzuim maakt jongeren en ouders bewust van de gevolgen van schoolverzuim. Jongeren leren waarom ze niet mogen spijbelen en ouders krijgen inzicht in de gevolgen van het probleem en welke rol zij spelen. Jongeren denken door deze interventie na over hun toekomst en zien in wat het nut van school is. En doordat zij weer naar school gaan en niet meer op straat rondhangen, veroorzaken zij minder overlast. Lees hier meer over schoolverzuim.

Spreekuur

Spullen vernielen, een vechtpartij of de leraar uitschelden: grensoverschrijdend gedrag komt op iedere school voor. Daarom houdt Halt op scholen een spreekuur waar leerlingen naartoe gaan wanneer er sprake is van grensoverschrijdend gedrag. Op deze manier probeert Halt te voorkomen dat jongeren opnieuw in de problemen komen. Lees hier meer over het spreekuur.

Delen via:

Relevante onderwerpen