Vuurwerkoverlast

De jaarwisseling is voor veel mensen een feest. Toch gaat het ook wel eens fout. Jaarlijks worden zo'n 1.400 jongeren naar Halt gestuurd, omdat zij zich niet aan de vuurwerkregels houden. Maar ook vernielingen, brandstichting, geluidsoverlast en het lastigvallen van hulpdiensten zijn situaties die veel voorkomen tijdens oud en nieuw.

Onze aanpak

Halt geeft jaarlijks zo'n duizend voorlichtingen 'Overlast rond de jaarwisseling' op scholen. Tijdens deze voorlichting gaan we in op verschillende overlastsituaties en de gevolgen voor een ander. Ook gaan we in op de regels rondom vuurwerk. Veel jongeren zijn erg gevoelig voor wat leeftijdsgenoten doen. Ze handelen in een groep vaak anders dan als ze alleen zijn, ook tijdens de jaarwisseling. Het thema groepsdruk speelt daarom een belangrijke rol in de Halt-voorlichting. De politie kan jongeren naar Halt sturen, wanneer een jongere de wet overtreedt. Bijvoorbeeld door in bezit te zijn van illegaal vuurwerk of vernieling.

Wat levert het op?

De voorlichting 'Overlast rond de jaarwisseling' zorgt ervoor dat jongeren de regels kennen rondom vuurwerk en dus niet uit onwetendheid een overtreding begaan. Jongeren ervaren wat de invloed is van groepsdruk bij de jaarwisseling. Ze gaan samen met de Halt-medewerker in gesprek over hoe ze hiermee om kunnen gaan. En wat ze anders kunnen doen om problemen in de toekomst te voorkomen. Ook is er aandacht voor de mensen met een publieke taak, zoals politie en ambulancepersoneel, die werken met oud en nieuw en overlast ervaren van jongeren. Door bewust stil te staan bij de gevolgen van vuurwerkoverlast, houden jongeren meer rekening met hun omgeving. Zo leren ze bewuster keuzes maken om zo bij te dragen aan een veilige jaarwisseling voor iedereen. 

Halt-straf

Als jongeren van 12 tot 18 jaar zich niet aan de wettelijke regels houden, dan kunnen zij door de politie naar Halt worden gestuurd voor een Halt-straf. Zo ook bij afsteken van (illegaal) vuurwerk en voor vernieling of hinderen van hulpverleners. Bij Halt krijgen ze een passende interventie. Die bestaat bijvoorbeeld uit een aantal gesprekken, excuus aanbieden, eventueel schade vergoeden en het maken van leeropdrachten. De interventie is erop gericht herhaling van het gedrag te voorkomen. Rondt de jongere de Halt-straf positief af, dan voorkomt hij een strafblad.

Delen via: