Leerplichtambtenaren

Wanneer een jongere vaak te laat komt of veel spijbelt, is het belangrijk dat er snel stappen worden gezet om (langdurige) schooluitval te voorkomen. Wanneer maatregelen van school niet helpen tegen het verzuim van een leerling, zal een school dat melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. Een jongere met beginnend schoolverzuim kan door een leerplichtambtenaar naar Halt worden verwezen.

Halt-straf schoolverzuim

In de Methodische Aanpak schoolverzuim (MAS) staat beschreven wanneer een jongere in aanmerking komt voor Halt. De Halt- straf schoolverzuim is een vroegtijdige en buitenstrafrechtelijke aanpak voor jongeren met beginnend verzuim. Halt gaat met jongere en ouders in gesprek over het verzuim. De jongere gaat vervolgens thuis aan de slag met leeropdrachten. Ook maakt hij een plan hoe het makkelijker is om weer naar school te gaan. Halt werkt hierbij nauw samen met leerplicht en school. Als tijdens de gesprekken blijkt dat er meer hulp nodig is, kijkt Halt met het gezin naar passende hulpverlening. De Halt-straf schoolverzuim kan ook ingezet worden naast reeds ingezette vrijwillige hulpverlening.

Voorwaarden

Voor een Halt-straf schoolverzuim gelden de volgende voorwaarden:

  • De jongere is leerplichtig en 12 tot 18 jaar oud.
  • Jongere en ouders (van jongeren tot 16 jaar) stemmen in met Halt- straf.
  • Minimaal verzuim: 9 uur afwezig, 12 keer te laat. Maximaal 60 uur afwezig en/of 60 keer te laat (of combi van beiden).
  • Het verzuim ligt aan de jongere zelf.
  • Er spelen geen ernstige psychische of psychiatrische problemen waarvoor nog geen toereikende hulp is ingezet.
  • De jongere is niet eerder voor schoolverzuim naar Halt verwezen en voldoet aan de Halt-criteria.

Bij meer dan 60 uur verzuim en of te laat komen, zal de leerplichtambtenaar samen met de officier van justitie beslissen wat dan de meest passende aanpak is voor het verzuim.

Halt koppelt terug aan de leerplichtambtenaar hoe de Halt-straf is verlopen. Houdt de jongere zich niet aan afspraken, dan wordt de Halt-straf negatief teruggestuurd. De leerplichtambtenaar zal een proces-verbaal opmaken en deze insturen naar het Openbaar Ministerie.

Delen via: