Politie

Jongeren van 12 tot 18 jaar die in aanraking komen met de politie, kunnen naar Halt worden verwezen voor een straf. Soms is daarvoor toestemming van het Openbaar Ministerie voor nodig. Een jongere kan een Halt-straf krijgen na bijvoorbeeld winkeldiefstal, vernieling, openbare dronkenschap of oplichting. Klik hier voor een uitgebreidere lijst met delicten waarvoor naar Halt kan worden verwezen.

Voorwaarden

  • De jongere heeft een feit uit het Besluit aanwijzing Halt-feiten gepleegd.
  • De jongere bekent het gepleegde feit. 
  • De jongere stemt in met verwijzing naar Halt.
  • Voor verdachten jonger dan 16 jaar geldt dat de ouders moeten instemmen met een verwijzing. Halt vraagt deze toestemming.
  • Ouders of opvoeders moeten door de verwijzer ervan op de hoogte gebracht worden dat hun kind een strafbaar feit heeft gepleegd.

Gevolgen Halt-straf

Deelname aan Halt is niet verplicht. Maar het heeft gevolgen als jongeren of hun ouders niet instemmen met de Halt-straf. Datzelfde geldt als een jongere zijn afspraken met Halt niet nakomt. Bij een overtreding kan alsnog een boete volgen via de politie. Bij een misdrijf kan het Openbaar Ministerie vervolgstappen ondernemen.

Een positief afgeronde Halt-straf wordt niet opgenomen in de justitiële documentatie. Een jongere krijgt dus geen ‘strafblad’. De Halt-straf wordt wel altijd opgenomen in de politieregisters. Als een jongere een Halt-straf weigert of niet goed afrondt, en zijn zaak wordt doorgestuurd naar de officier van justitie, dan volgt over het algemeen wel opname in de justitiële documentatie. Voor sommige overtredingen geldt dat bij een boete ook een aantekening op de justitiële documentatie komt.

Delen via: