Wanneer naar Halt?

De Halt-straf is een buitenstrafrechtelijke aanpak voor jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar feit hebben gepleegd.

Jongeren komen bij Halt terecht via: 

  • De politie, soms na expliciete toestemming door het Openbaar Ministerie.
  • Een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA), bijvoorbeeld een leerplichtambtenaar. 

Voorwaarden voor de Halt-straf zijn onder meer dat het delict een zogenaamd feit betreft uit het Besluit aanwijzing Halt-feiten en de jongere niet eerder een straf heeft gekregen bij het Openbaar Ministerie en dus nog geen strafblad heeft. Lees hier meer over de voorwaarden voor een Halt-straf.

Wet- en regelgeving Halt

In artikel 77e van het Wetboek van Strafrecht wordt de Halt-straf mogelijk gemaakt.

Welke feiten zich lenen voor een interventie door Halt is vermeld in het Besluit aanwijzing Halt-feiten

Met expliciete toestemming van een officier van justitie kan een jongere ook voor andere feiten naar Halt worden verwezen. Kijk voor meer informatie bij ZSM.

De Halt-procedure is verder uitgewerkt in: 

Delen via: