Wanneer naar Halt?

De Halt-straf is een buitenstrafrechtelijke aanpak voor jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar feit hebben gepleegd.

Jongeren komen bij Halt terecht via: 

  • De politie, soms na expliciete toestemming door het Openbaar Ministerie.
  • Een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA), bijvoorbeeld een leerplichtambtenaar. 

Voorwaarden voor de Halt-straf zijn onder meer dat het delict een zogenaamd 'Halt-waardig feit' betreft en de jongere niet eerder een straf heeft gekregen bij het Openbaar Ministerie en dus nog geen strafblad heeft. Lees hier meer over de voorwaarden voor een Halt-straf.

Wet- en regelgeving Halt

In artikel 77e van het Wetboek van Strafrecht wordt de Halt-straf mogelijk gemaakt.

Welke feiten zich lenen voor een interventie door Halt is vermeld in het Besluit aanwijzing Halt-feiten

Met expliciete toestemming van een officier van justitie kan een jongere ook voor andere feiten naar Halt worden verwezen. Kijk voor meer informatie bij ZSM.

De Halt-procedure is verder uitgewerkt in: 

Delen via: