Geluidsopnames

Halt hanteert door de Ombudsman opgestelde spelregels voor overheidsinstanties over het maken van geluidsopnamen tijdens de gesprekken met medewerkers in de Halt-straf.

 

  • Halt staat het maken van geluidsopnamen toe, tenzij er zwaarwegende redenen zijn dit niet te doen. In dat geval biedt zij een alternatief aan.
  • Een ouder/jongere maakt van tevoren duidelijk dat hij een geluidsopname wil maken.
  • De ouder/jongere verstrekt aan Halt een kopie van de opname als deze dat wenst (of vice versa als Halt de opname maakt).
  • Noch de ouder/jongere noch Halt knipt of plakt in een geluidsopname, tenzij dit wordt meegedeeld.
  • Noch de ouder/jongere noch Halt verstrekt zonder toestemming van de andere partij geluidsopnamen aan derden of maakt deze openbaar.