Heeft u een klacht?

Medewerkers van Halt doen hun werk zo zorgvuldig mogelijk. Toch kan het gebeuren dat u ontevreden bent over de manier waarop u behandeld wordt.

In dat geval kunt u een klacht bij Halt indienen door deze te mailen naar info@halt.nl. Als u een klacht heeft over het handelen van een Halt-medewerker dan wordt uw klacht afgehandeld door de betreffende regiomanager. Indien uw klacht gericht is op het handelen van een regiomanager, wordt uw klacht afgehandeld door de directeur-bestuurder. Het is ons streven om tijdig tot een oplossing te komen. Na ontvangst van uw klacht nemen wij binnen 1 week telefonisch contact met u op.

 

Onafhankelijke Klachtencommissie

Mocht het niet lukken om het probleem samen met Halt op te lossen, dan kunt u een formele klacht indienen bij een onafhankelijke klachtencommissie. In eerste instantie dient u uw klacht in bij Halt. Pas wanneer u er samen met Halt niet uitkomt, kunt u een beroep doen op de klachtencommissie. Heeft u uw klacht niet eerst bij Halt ingediend, dan verklaart de Klachtencommissie uw klacht als niet ontvankelijk. De klachtencommissie volgt onze landelijke klachtenregeling


Andere klachtenprocedures

Er zijn ook bezwaar,- klacht en tuchtprocedures bij jeugdhulp en jeugdbescherming. Als u niet tevreden bent over jeugdhulp of jeugdbescherming, kunt u met behulp van deze informatiefolder kijken waar u met uw klacht terecht kan:

> bezwaar-, klacht- en tuchtprocedures bij jeugdhulp en jeugdbescherming.

 

Voor klachten over de politie is er een eigen klachtenregeling bij de politie. Het Openbaar Ministerie is verantwoordelijk voor de inhoud van de Halt-interventie. Het Openbaar Ministerie heeft ook een eigen klachtenregeling:
> Klachtenregeling politie
> Klachtenregeling Openbaar Ministerie