Heeft u een klacht?

Medewerkers van Halt doen hun werk zo zorgvuldig mogelijk. Toch kan het gebeuren dat u ontevreden bent over de manier waarop u behandeld wordt.

In dat geval kunt u een klacht bij Halt indienen door deze te mailen naar info@halt.nl. Als u een klacht heeft over het handelen van een Halt-medewerker dan wordt uw klacht afgehandeld door de betreffende regiomanager. Indien uw klacht gericht is op het handelen van een regiomanager, wordt uw klacht afgehandeld door de directeur-bestuurder. Het is ons streven om tijdig tot een oplossing te komen. Na ontvangst van uw klacht nemen wij binnen 1 week telefonisch contact met u op.

 

Onafhankelijke Klachtencommissie

Mocht het niet lukken om het probleem samen met Halt op te lossen, dan kunt u een formele klacht indienen bij een onafhankelijke klachtencommissie. In eerste instantie dient u uw klacht in bij Halt. Pas wanneer u er samen met Halt niet uitkomt, kunt u een beroep doen op de klachtencommissie. Heeft u uw klacht niet eerst bij Halt ingediend, dan verklaart de Klachtencommissie uw klacht als niet ontvankelijk. De klachtencommissie volgt onze landelijke klachtenregeling

Klik op de volgende link om uw klacht in te dienen bij de Klachtencommissie: Klachtenformulier Klachtencommissie.

 

Andere klachtenprocedures

Er zijn ook bezwaar,- klacht en tuchtprocedures bij jeugdhulp en jeugdbescherming. Als u niet tevreden bent over jeugdhulp of jeugdbescherming, kunt u met behulp van deze informatiefolder kijken waar u met uw klacht terecht kan:

> bezwaar-, klacht- en tuchtprocedures bij jeugdhulp en jeugdbescherming.

 

Voor klachten over de politie is er een eigen klachtenregeling bij de politie. Het Openbaar Ministerie is verantwoordelijk voor de inhoud van de Halt-interventie. Het Openbaar Ministerie heeft ook een eigen klachtenregeling:
> Klachtenregeling politie
> Klachtenregeling Openbaar Ministerie