Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leest u hoe Halt omgaat met uw persoonsgegevens en welke regels daarvoor gelden.

De verklaring geldt voor alle persoonsgegevens die nodig zijn bij de uitvoering van de justitiƫle wettelijke taak van Halt, de niet wettelijke taken van Halt, maar ook voor de persoonsgegevens die u achterlaat via de website.


Verwerking van persoonsgegevens bij Halt

Persoonsgegevens van jongeren, ouders en slachtoffers in het informatiesysteem van Halt

Verwerking persoonsgegevens website