Veilige school

Rouwdouwers met een kort lontje vind je op de meeste scholen. Maar soms loopt het echt uit de hand. Leerlingen krijgen ruzie, ze veroorzaken onrust in de klas en soms valt er een klap. Agressief gedrag van een klein groepje leerlingen, kan de sfeer in een hele klas bepalen.

Leerlingen kunnen het elkaar en hun omgeving knap lastig maken. Pesten via internet, ongezonde groepsdruk om in de pauze winkeldiefstallen te plegen of het vernielen van de openbare ruimte: veel scholen hebben er in de praktijk mee te maken.

Niet alleen leerlingen onderling hebben last van dergelijk gedrag. Ook docenten kunnen slachtoffer zijn van agressie en grensoverschrijdend gedrag van leerlingen. Of ze krijgen te maken met ouders die verhaal komen halen op school.

Om goed onderwijs te geven en te krijgen, is het van cruciaal belang dat de school een sociale, veilige omgeving is. Daarom ondersteunt Halt scholen met veiligheidsadvies en het maken van een schoolveiligheidsplan. Ook biedt Halt voorlichtingen en ouderbijeenkomsten aan over thema’s die rechtstreeks raken aan de veiligheid op school. Zo organiseert Halt intensieve schooltrajecten voor het schoolpersoneel, lessen aan leerlingen en begeleiding van ouderbijeenkomsten met het thema Veilige Publieke Taak (VPT).