Halt-interventies op school

Halt heeft verschillende interventies die ingezet kunnen worden om ongewenst gedrag, zoals sexting,diefstal, agressie of schoolverzuim tegen te gaan. Hierbij maakt Halt gebruik van succevolle ingrediëntenuit de Halt-straf.

Halt-straf schoolverzuim

Door deze interventie worden jongeren en ouders bewust gemaakt van de gevolgen van schoolverzuim. Jongeren komen tot inkeer en ouders overzien de gevolgen van het probleem en welke rol zij spelen beter. Jongeren denken door deze interventie na over hun toekomst en zien in wat het nut van school is. En doordat zij weer naar school gaan en niet meer op straat rondhangen, veroorzaken zij minder overlast. Lees meer

Halt-spreekuur voor grensoverschrijdend gedrag

Spullen vernielen, een vechtpartij of de leraar uitschelden: grensoverschrijdend gedrag komt op iedere school voor. Daarom houdt Halt op scholen een spreekuur waar leerlingen naartoe verwezen worden voor incidenten waarbij er sprake is van grensoverschrijdend gedrag. Op deze manier probeert Halt te voorkomen dat jongeren opnieuw in de problemen komen. Lees meer

Herstel en bemiddeling

Bij een herstel- en bemiddelingstraject brengt Halt slachtoffers, daders en soms hun sociale netwerk(vrienden, de docenent) bij elkaar. Deze interventie kan ingezet worden bij incidenten op school tussen bijvoorbeeld leerlingen en/of leraren.

Agressie Regulatie Training (ART)

Halt gaat aan de slag met jongeren die zich grensoverschrijdend en/of agressief gedragen. Door de ART-training krijgen jongeren inzicht in de eigen boosheid en agressie, en oefenen zij met vaardigheden om boosheid en agressie beter te hanteren. De ART-training bieden we individueel aan jongeren aan en in groepstrainingen.


Ongewenste sexting

Sexting: het sturen, ontvangen of doorsturen van seksueel getinte beelden door jongeren via online media past bij een normale (gezonde) seksuele ontwikkeling van jongeren, maar er zitten ook risico’s aan. Jongeren die zich schuldig hebben gemaakt aan ongewenste sexting kunnen onder bepaalde voorwaarden verwezen worden naar Halt. Lees meer

Cyber

Jongeren worden steeds behendiger met computers en het internet. Naast alle goede kanten en kansen die dit hun kan bieden, kunnen zij hun computertalenten ook negatief inzetten. Bijvoorbeeld voor het online inbreken in een webshop of het hacken van een schoolsysteem. Vaak zijn jongeren zich niet bewust van de gevolgen die dit kan hebben. Lees meer