School en veiligheid

De school is een verzamelplaats voor jongeren van verschillende leeftijden en sociale en culturele achtergronden. Dit kan heel goed samengaan, maar soms zorgt het voor problemen. Tussen leerlingen of met het schoolpersoneel. Soms spelen ouders ook een rol. Dit kan zo erg uit de hand lopen dat de school een onveilige omgeving wordt waardoor het onmogelijk wordt om goed les te geven en goed te leren.

Hoe zorg je dat leerlingen en leraren elkaar met respect behandelen? Hoe ga je overlast op en rond de school tegen? Wat kan de school zelf doen? En hoe kan Halt helpen?

Sociale veiligheid vormt een basisvoorwaarde om te komen tot goede onderwijsprestaties en daarmee het creƫren van kansen voor de toekomst. Wanneer sociale veiligheid niet voldoende aanwezig is, belemmert dit de ontplooiing van talenten en werkt het schooluitval en jeugdcriminaliteit in de hand.

Onze aanpak

Halt betrekt alle partijen op en rond de school bij de schoolveiligheidsaanpak. Leerlingen, personeelsleden en ouders, maar ook externe partners en de buurt worden nadrukkelijk betrokken bij en bevraagd over de veiligheid op en rond de school. De schoolveiligheid wordt zo een gedeelde verantwoordelijkheid. Halt helpt de school om het veiligheidsbeleid levendig te maken. Bijvoorbeeld door afspraken te maken over grensoverschrijdend gedrag binnen de school. Zodat het voor iedereen duidelijk is waar men zich aan moet houden en wat er gebeurt als de regels worden overtreden. In de eindrapportage geeft Halt de school advies hoe zij blijvend aandacht voor het thema schoolveiligheid organiseert.

Wat levert het op?

Door de aanpak van Halt wordt de school weer een plek waar leerlingen en personeel zich veilig voelen. Een plek waar leerlingen toekomen aan leren en waar schoolpersoneel werkplezier ervaart en tot goede prestaties komt.

Het beleid wordt een gedeelde verantwoordelijkheid van alle betrokkenen, grensoverschrijdend gedrag wordt voorkomen en er vindt vroegtijdig signalering en daar waar nodig doorverwijzing naar de juiste ondersteuning plaats.