Sexting

Als naaktbeelden worden verspreid zonder toestemming is dat strafbaar. Jongeren die zich schuldig hebben gemaakt aan sexting kunnen onder bepaalde voorwaarden verwezen worden naar Halt.

Nieuw: interventie sexting

Sexting past bij een normale gezonde seksuele ontwikkeling, maar soms worden er grenzen overschreden. Bijvoorbeeld wanneer zonder toestemming seksueel getinte foto’s of beelden doorgestuurd worden. Het ongewenst verspreiden van deze beelden heeft vaak vergaande gevolgen voor het slachtoffer.

Daarom ontwikkelt Halt samen met Rutgers een interventie over veilig online seksueel gedrag met interactieve leeropdrachten, zodat jongeren meer inzicht krijgen in de negatieve gevolgen van dit digitale gedrag en om herhaling te voorkomen. Najaar 2017 wordt er een pilot uitgevoerd door Halt. Ook de ouders worden bij deze Halt-interventie sexting betrokken.

Voorlichting is belangrijk

EenVandaag kwam eind april met cijfers over sexting onder hun jongerenpanel van veertienhonderd jongeren tussen de 12 en 24 jaar: een kwart van de jongeren heeft naaktfoto's van zichzelf, 18% heeft die ook gedeeld. Eén op de 5 heeft hiervan spijt. 67% van de ondervraagde jongeren heeft hierover nooit voorlichting gehad op school. Maar 64% van de jongeren in het EenVandaag-panel vindt dit wel nodig.

Halt geeft lessen social media en online veiligheid op basisscholen en middelbare scholen. Voor ouders zijn er speciale ouderbijeenkomsten.