Sport en Gedrag I

Training I wordt aangeboden aan spelers van 12 tot 18 jaar met een schikkingsvoorstel van minimaal 6 en maximaal 10 wedstrijden.

De jeugdspeler krijgt van de tuchtcommissie van de KNVB een brief met het aanbod om de training Sport en Gedrag I te volgen. Als de jeugdspeler voor de training kiest, laat hij dit weten aan de tuchtcommissie.

Daarna neemt Halt telefonisch of per brief contact op met de speler voor een afspraak. Dit gebeurt in principe binnen enkele weken na het incident.

De training

De training Sport en Gedrag I bestaat uit drie fases:

  • Eerst vindt een startgesprek plaats met een Halt-medewerker, de jeugdspeler en zijn ouder(s). De jongere maakt in deze bijeenkomst o.a. een profiel van zichzelf. Zo wordt hij zich bewust van zijn gedrag. Daarnaast maken Halt, de jongere en zijn ouders afspraken over de tweede fase.
  • De tweede fase bestaat uit het oefenen en voeren van een excuusgesprek met diegene tegen wie hij de overtreding beging. Ook moet de jongere een leeropdracht uitvoeren, bijvoorbeeld het geven van een presentatie over gedragsregels bij zijn voetbalvereniging.
  • Tot slot evalueert de jeugdspeler het traject met Halt en stelt een gedragscode voor zichzelf op.

De training duurt in totaal ongeveer 5 a 6 uur.

In overleg met Halt wordt bepaald waar de gesprekken worden gehouden. Dit kan op een kantoor van Halt zijn of bijvoorbeeld op de club. De gesprekken vinden niet onder schooltijd plaats.

De gevolgen  

Als de training succesvol wordt afgerond, volgt een uitsluiting van 2 wedstrijden (i.p.v. 6-10 wedstrijden). Als de training negatief wordt afgerond, krijgt de speler de volledige uitsluiting.

Een positief afgeronde training Sport en Gedrag wordt niet opgenomen in de justitiële documentatie. De jeugdspeler krijgt dus geen ‘strafblad’.

Een positief afgeronde training Sport en Gedrag is geen beletsel voor het krijgen van een VOG (Verklaring omtrent het Gedrag) voor een baan of opleiding.

> download de infographic Sport en Gedrag I